Română
English
Prima Despe APEL Contacte
Căutare
 
 
Prima Activităţi
Activităţi

Activităţi şi proiecte realizate

(1999 – 2014)

 • Conferinţa naţională „Audiovizualul din Moldova la răscrucea mileniului” (octombrie 1999);
 • Seminar cu privire la reglementarea audiovizualului public şi a celui comercial (mai 2000);
 • Proiectul „Presa Electronică: reglementări internaţionale” privind traducerea în limba română a unei serii de acte internaţionale vizând domeniul audiovizualului şi editarea în variantă bilingvă (română - engleză) a volumului „Tratate ale Consiliului Europei”, a volumului „Legislaţia SUA” şi a 5 volume „Recomandări ale Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei” (2000 – 2001);
 • Campanie de popularizare şi promovare a Recomandării Rec (2000)23 a Comitetului de Miniştri către Statele membre cu privire la independenţa şi funcţiile autorităţilor de reglementare a sectorului radiodifuziunii (2001);
 • Elaborarea şi promovarea în Parlamentul R. Moldova a 2 proiecte legislative: Legea cu privire la Instituţia publică naţională a audiovizualului şi Lega audiovizualului, ambele beneficiind de expertiza Consiliului Europei (2002);
 • Proiectul „Crearea şi coordonarea activităţii reţelei de producere, difuzare şi schimb de programe” în baza a 5 staţii de radio comunitare (2003 – 2005);
 • Monitorizarea activităţii Companiei Teleradio-Moldova în procesul de transformare a companiei de stat în serviciu public (2004 – 2005);
 • Elaborarea proiectului Concepţiei de reflectare a campaniei electorale de către instituţiile audiovizualului  (2004 – 2005);
 • Proiectul „Organizarea şi prezentarea dezbaterilor televizate (2004 – 2005);
 • Editarea ghidului practic de iniţiere a afacerii în radio (2004);
 • Elaborarea proiectului Legii cu privire la Instituţia publică locală a audiovizualului în cadrul proiectului „Examinarea legislaţiei naţionale din domeniul radioteleviziunii” (2004 – 2005);
 • Prezentarea în Parlament a 3 proiecte de lege, ajustate conform recomandărilor experţilor Consiliului Europei (mai 2005);
 • Seminarul naţional „Echilibrul şi imparţialitatea în programele informative şi politice în cadrul serviciilor publice de radio şi de televiziune” (septembrie 2005);
 • Seminarul „Evoluţia audiovizualului naţional și ajustarea cadrului juridic de reglementare în domeniu la standardele europene” (aprilie 2006);
 • Seminarul „Serviciul public de radio şi de televiziune: a asigura independenţa editorială și autonomia instituţională” (iunie 2006);
 • Seminarul „Reglementări şi auto-reglementări în domeniul audiovizualului (decembrie 2006);
 • Seminarul „Mass-media şi alegerile” (aprilie 2007);
 • Elaborarea Codului de conduită al radiodifuzorului (2007);
 • Proiectul „Monitorizarea implementării prevederilor Codului audiovizualului” prin prisma monitorizării activității CCA, CO al IPNA Compania Teleradio-Moldova și analizei conținutului programelor de știri ale radiodifuzorului public național (2007);
 • Conferinţa „Audiovizualul public şi studiourile independente: valenţe ale cooperării” (mai 2008);
 • Seminarul „Standardele naţionale şi europene de etică în audiovizual” (septembrie 2008);
 • Seminar cu privire la independenţa şi funcţiile autorităţilor de reglementare a domeniului audiovizualului (noiembrie 2008);
 • Seminar cu privire la independenţa şi funcţiile Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (noiembrie 2008);
 • Seminar cu privire la independenţa şi funcţiile Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Regionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Găgăuzia” (martie 2009);
 • Training la IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia” cu privire la responsabilităţile şi profesionalismul mass-media (martie 2009);
 • Proiectul „Monitorizarea prezenţei actorilor politici/electorali la principalele canale de televiziune în perioada preelectorală, electorală şi postelectorală a alegerilor parlamentare din 2009” (2008 – 2009);
 • Dezbateri publice cu privire la experienţa reflectării campaniei electorale de către posturile de televiziune din Republica Moldova „Lecţii învăţate, lecţii de învăţat” (iunie 2009);
 • Proiectul „Monitorizarea aplicării în practică a prevederilor Codului Audiovizualului” cu privire la activitatea CCA, CO al IPNA Teleradio-Moldova și CO al IPRA Teleradio-Găgăuzia și activitatea administrațiilor radiodifuzorilor publici național și regional (2008 – 2009);
 • Conferinţa naţională „Îmbunătăţirea cadrului juridic de reglementare a domeniului audiovizualului:  viziuni conceptuale” (2-3 martie 2010);
 • Proiectul „Monitorizarea reflectării campaniei electorale pentru referendumul constituţional din 5 septembrie 2010 de către IPNA Compania Teleradio-Moldova şi IPRA Compania Teleradio-Găgăuzia” (2010);
 • Proiectul „Monitorizarea pluralismului politic în programele de ştiri şi actualităţi ale IPNA Compania Teleradio-Moldova şi IPRA Compania Teleradio-Găgăuzia” (2010);
 • Proiectul „Monitorizarea reflectării campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 de către radiodifuzorii publici” (2010);
 • Proiectul ”Monitorizarea reflectării de către IPNA Compania Teleradio-Moldova şi IPRA Compania Teleradio-Găgăuzia a evenimentelor de interes social major – referendumul constituţional, alegeri parlamentare/prezidenţiale, alegerea başcanului UTA Gagauz-Yeri – în perioadele pre-electorale, electorale şi post-electorale” (2010-2011);
 • Elaborarea proiectului Codului Audiovizualului al Republicii Moldova, variantă nouă, însoțit de  Analize și comentarii din partea experților Uniunii Europene de Radioteleviziune, Consiliului Europei și OSCE (2010-2011);
 • Proiectul „Monitorizarea reflectării campaniei electorale pentru alegerile generale locale din 05 iunie 2011 de către IPNA Compania Teleradio-Moldova” (2011);
 • Proiectul „Contribuţii la edificarea serviciului public naţional de radio şi televiziune” (2011-2012);
 • Proiectul „Monitorizarea programelor de știri și actualități ale IPNA Compania Teleradio-Moldova” (2011-2012);
 • Proiectul ”Monitorizarea gestionării reformelor iniţiate la IPNA Compania Teleradio-Moldova” (2012-2013);
 • Proiectul ”Monitorizarea implementării noului sistem de salarizare la IPNA Compania Teleradio-Moldova ca element-cheie în asigurarea reformelor” (2013-2014).
 
Prima Activităţi
 
 
Sus
Activităţi  |  Comunicate  |  Cercetari  |  Documente  |  Legislatie  |  Referinţe utile
Vizitatori : 386479
(+373 22) 204-766,(+373 22) 21-12-54
 
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions
Creat de Trimaran