Română
English
Prima Despe APEL Contacte
Căutare
 
PrimaStudii de caz
Studii de caz
Toate / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2009 / 2008 / 2007
24.12.2008 ( 109.316  Kb)
Ofertele distribuitorilor de servicii de programe
În vederea asigurării apărării drepturilor consumatorului de programe audiovizuale de a recepţiona informaţii corecte şi obiective, care ar contribui la libera formare a opiniilor, Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) este obligat să-şi exercite o serie de atribuţii, impuse prin Codul audiovizualuluial Republicii Moldova (Cod).
Detalii...
12.11.2008 ( 135.584  Kb)
Modul de desfăşurare a concursului pentru suplinirea a două funcţii de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului
În conformitate cu prevederile Codului audiovizualului al Republicii Moldova (în continuare – Codul), Consiliului Coordonator al Audiovizualului (în continuare – CCA) este constituit din 9 membri, desemnaţi de Parlamentul Republicii Moldova.
Detalii...
06.11.2008 ( 99.448  Kb)
Transparenţa în activitatea Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului ,,Teleradio-Moldova”: prevederi legale şi practici de aplicare
Consiliul de Observatori (în continuare CO), în calitatea sa de reprezentant al interesului public în procesul de supraveghere a activităţii Companiei publice ,,Teleradio-Moldova”, are obligaţia săasigure o transparenţă deplină a activităţii sale.
Detalii...
12.08.2008 ( 383.032  Kb)
Demiterea membrilor Consiliului de Observatori al Instituţiei publice regionale a audiovizualului (IPRA) Compania "Teleradio-Găgăuzia"
Pe data de 27.07.2006 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Codul audiovizualului al Republicii Moldova (în continuare – Codul), care a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.131-133 din 18.08.2006 şi a intrat în vigoare în ziua publicării sale oficiale. Elaborarea şi adoptarea Codului a avut ca scop ajustarea legislaţiei naţionale în domeniul audiovizualului la standardele europene şi internaţionale.
Detalii...
25.07.2008 ( 107.883  Kb)
Supravegherea activităţii Consiliului Coordonator al Audiovizualului de către Parlamentul Republicii Moldova
Activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA), autoritate publică autonomă, reprezentant şi garant al interesului public în domeniul audiovizualului, autoritate responsabilă pentru implementarea şi respectarea Codului audiovizualului, este supravegheată de Parlament prin dezbaterea raportului anual al CCA.
Detalii...
22.07.2008 ( 151.28  Kb)
Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2009
La baza activităţii Companiei ,,Teleradio-Moldova” se află Caietul de sarcini ,,elaborat de preşedintele Companiei, de directorul radiodifuziunii, de cel al televiziunii, de şefii departamentelor companiei” (art.62 (2), aprobat de către Consiliul de Observatori (CO), avizat de către CCA (art. 40 (e) şi aprobat, în final, de către Parlament. Caietul de sarcini include Planul Financiar şi Declaraţia politicii de programe.
Detalii...
19.06.2008 ( 131.295  Kb)
Respectarea prevederilor Codului audiovizualului în procesul de eliberare, în bază de concurs, a licenţelor de emisie
Pe data de 26 februarie 2008 Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) a adoptat Decizia nr.17 cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio şi canalelor TV (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.57-60 din 21.03.2008).
Detalii...
07.05.2008
Regulamentul privind gestionarea Fondului de susţinere a radiodifuzorilor
La 4 decembrie anul 2007 Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), prin Decizia nr. 125, a aprobat Regulamentul privind gestionarea Fondului de susţinere a radiodifuzorilor (Fond). Crearea Fondului este prevăzută de art. 47 alin. (3) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 131 din 18.08.2006.
Detalii...
07.05.2008
Respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale de către CCA în cazul demersului public privind limbajul emisiunii “Poveşti cu măşti”, difuzată de postul de televiziune „NIT”
În data de 17 aprilie 2008 Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) a discutat public includerea în ordinea de zi a chestiunii controversate privind emisiunea „Poveşti cu măşti” a postului de televiziune „NIT”. Dezbaterea acestei chestiuni era anunţată public încă pentru şedinţa CCA din 8 aprilie, şedinţă care n-a mai avut loc.
Detalii...
 
PrimaStudii de caz
 
 
Sus
Activităţi  |  Comunicate  |  Cercetari  |  Documente  |  Legislatie  |  Referinţe utile
Vizitatori : 386479
(+373 22) 204-766,(+373 22) 21-12-54
 
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions
Creat de Trimaran