Română
English
Prima Despe APEL Contacte
Căutare
 
PrimaComunicate de presa10 ONG-uri de media şi din domeniul drepturilor omului sub egida Asociaţiei Asociaţia Presei Electronice APEL vor continua supravegherea modului în care sunt implementate şi respectate prevederile legislaţiei audiovizuale.
10 ONG-uri de media şi din domeniul drepturilor omului sub egida Asociaţiei Asociaţia Presei Electronice APEL vor continua supravegherea modului în care sunt implementate şi respectate prevederile legislaţiei audiovizuale.
10.04.2008
10 ONG-uri de media şi din domeniul drepturilor omului sub egida Asociaţiei Asociaţia Presei Electronice APEL vor continua supravegherea modului în care sunt implementate şi respectate prevederile legislaţiei audiovizuale. La 1 aprilie 2008 APEL a început o nouă campanie de monitorizare a aplicării în practică a Codului audiovizualului al R. Moldova.
Implementarea cu bună credinţă a prevederilor Codului ar putea conduce la schimbări de esenţă în domeniul audiovizualului autohton. Totodată, monitorizarea timp de 1 an (în 2007) a implementării noii legislaţii în domeniu a arătat că principalii actori comit grave derogări de la cadrul juridic, condiţionate, pe de o parte, de ingerinţa puternică şi vădită a factorului politic şi economic asupra activităţii întregii sfere a audiovizualului, şi, pe de altă parte, de capacitatea redusă a societăţii civile de a contracara influenţa respectivă. Ingerinţa în cauză, aşa cum demonstrează practica internaţională, poate fi diminuată inclusiv prin monitorizarea şi mediatizarea modului în care este implementat cadrul juridic.

Obiectivele proiectului:
- monitorizarea corespunderii cu legislaţia naţională şi Recomandările Consiliului Europei a activităţii CCA, Consiliilor de Observatori şi organelor de administrare ale Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului (IPNA) Compania "Teleradio-Moldova" şi Instituţiei Publice Regionale a Audiovizualului (IPRA) compania "Teleradio-Găgăuzia";
- monitorizarea completării componenţei CCA în corespundere cu principiul rotaţiei prevăzut de legislaţia naţională;
- analiza selectivă a programelor IPNA şi IPRA (pentru studii de caz);
- analiza comportamentului CCA, CO al IPNA şi IPNA în perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2009;
- evaluarea schimbărilor în domeniul audiovizualului în urma aplicării prevederilor noii legislaţii;
- sensibilizarea opiniei publice naţionale şi internaţionale asupra eventualelor abateri de la prevederile Codului şi Recomandărilor CE;
- elaborarea recomandărilor şi sugestiilor pentru îmbunătăţirea implementării prevederilor legislaţiei audiovizuale.

Rezultatele scontate:
- asigurarea procedurilor democratice, transparente, corespunzătoare legislaţiei naţionale şi standardelor europene, în activitatea CCA, CO şi organelor de administrare ale IPNA/IPRA;
- îmbunătăţirea condiţiilor de activitate a instituţiilor audiovizualului;
- îmbunătăţirea conţinutului serviciilor de programe ale IPNA/IPRA oferite publicului;
- constituirea unui mediu favorabil dezvoltării coerente a audiovizualului naţional;
- încetăţenirea în practica naţională a monitorizării aplicării legii ca formă eficientă de control public al instituţiilor publice;
- sporirea gradului conştiinţei sociale prin sensibilizarea periodică a opiniei publice asupra problemelor depistate de echipa de monitorizare;
- sporirea gradului de asociere a reprezentanţilor societăţii civile în vederea atingerii unor obiective comune;

APEL îşi anunţă disponibilitatea de a conlucra cu instituţiile audiovizuale şi autorităţile formate în conformitate cu prevederile legii în scopul instituirii principiilor democratice de funcţionare a audiovizualului din Republica Moldova.
Rezultatele monitorizării, analiza indicilor calitativi şi cantitativi, orice altă informaţie despre modul în care este implementat proiectul, vor fi publicate pe site-ul Asociaţiei: www.apel.md. Proiectul este realizat de APEL cu susţinerea Fundaţiei Soros-Moldova.

Chişinău, 10 aprilie 2008
Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(1)
Comentarii (0) Adaugă comentarii
Nume:
Comentariu:
 
PrimaComunicate de presa10 ONG-uri de media şi din domeniul drepturilor omului sub egida Asociaţiei Asociaţia Presei Electronice APEL vor continua supravegherea modului în care sunt implementate şi respectate prevederile legislaţiei audiovizuale.
 
 
Sus
Activităţi  |  Comunicate  |  Cercetari  |  Documente  |  Legislatie  |  Referinţe utile
Vizitatori : 331013
(+373 22) 204-766,(+373 22) 21-12-54
 
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions
Creat de Trimaran