Română
English
Prima Despe APEL Contacte
Căutare
 
PrimaComunicate de presa„MONITORIZAREA APLICĂRII ÎN PRACTICĂ A PREVEDERILOR CODULUI AUDIOVIZUALULUI”
„MONITORIZAREA APLICĂRII ÎN PRACTICĂ A PREVEDERILOR CODULUI AUDIOVIZUALULUI”
07.05.2008

În cadrul Zilelor Libertăţii Presei în R. Moldova, 10 ONG-uri de media şi din domeniul drepturilor omului, sub egida Asociaţiei Presei Electronice APEL, lansează primul raport de monitorizare din 2008 privind aplicarea în practică a prevederilor Codului audiovizualului.

Pentru prima dată în atenţia monitorilor proiectului s-au aflat programele de ştiri şi actualităţi difuzate de Instituţia Publică Regională a Audiovizualului (IPRA) Compania "Teleradio-Găgăuzia". Concomitent au fost monitorizate ediţiile de ştiri şi de actualităţi de la Radio Moldova şi TV Moldova 1 ale Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului (IPNA) Compania "Teleradio-Moldova".

Dacă rezultatele monitorizării selective a programelor de ştiri ale IPRA Compania "Teleradio-Găgăuzia" sunt doar o constatare de moment a primei monitorizări, apoi în cazul radiodifuzorului public naţional indicii constataţi reprezintă deja posibilităţi de comparare, analiză, concluzii alături de rezultatele monitorizărilor precedente.

Rezultatele monitorizării programelor de ştiri şi actualităţi ale IPNA "Teleradio-Moldova" în perioada 15-21 aprilie 2008 denotă că radiodifuzorul public naţional păstrează tendinţa de raliere la standardele profesionale, mai evidentă în cazul televiziunii, deşi o serie de indicatori semnalează existenţa în continuare a unor practici perimate legate de machetarea programelor de ştiri, de relatarea evenimentelor preponderent prin optica oficială, de prezenţa în subiectele radio şi tv a spiritului laudativ-triumfalist, de cota insignifiantă a subiectelor de problemă ce afectează publicul larg.

Supravegherea modului în care sunt implementate şi respectate prevederile legislaţiei audiovizuale este exemplificată prin două studii de caz. Primul studiu se referă la respectarea de către CCA a reglementărilor naţionale şi internaţionale în cazul demersului public privind limbajul emisiunii „Poveşti cu măşti” , difuzată de postul de televiziune „NIT”. Al doilea studiu de caz vizează modul în care Regulamentul privind gestionarea Fondului de susţinere a radiodifuzorilor, adoptat de către CCA, corespunde spiritului reglementărilor în audiovizualul naţional şi reprezintă interesele radiodifuzorilor.

***

ONG-urile de media şi din domeniul drepturilor omului, sub egida APEL, monitorizează aplicarea în practică a prevederilor Codului audiovizualului. Echipa de implementare a proiectului este constituită de experţi şi consultanţi din rândul societăţii civile: Asociaţia Juriştilor Independenţi, Asociaţia Presei Independente, Asociaţia Telejurnaliştilor Independenţi, Centrul Acces-Info, Centrul Independent de Jurnalism, Comitetul pentru Libertatea Presei, Comitetul pentru Apărarea Drepturilor Umane şi Profesionale, Juriştii pentru Drepturile Omului, OWH-Studio, Uniunea Jurnaliştilor din Moldova.

Prin proiectul „Monitorizarea implementării Codului Audiovizualului”, finanţat de Fundaţia Soros Moldova, se urmăreşte instituirea unui mecanism de control public asupra modului în care este aplicată legislaţia audiovizuală din Republica Moldova.

Chişinău, 7 mai 2008

Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(1)
Comentarii (0) Adaugă comentarii
Nume:
Comentariu:
 
PrimaComunicate de presa„MONITORIZAREA APLICĂRII ÎN PRACTICĂ A PREVEDERILOR CODULUI AUDIOVIZUALULUI”
 
 
Sus
Activităţi  |  Comunicate  |  Cercetari  |  Documente  |  Legislatie  |  Referinţe utile
Vizitatori : 331014
(+373 22) 204-766,(+373 22) 21-12-54
 
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions
Creat de Trimaran