Română
English
Prima Despe APEL Contacte
Căutare
 
PrimaComunicate de presaAUDIOVIZUALUL PUBLIC ESTE ÎN PERICOL DIN CAUZA CENZURII ŞI CONTROLULUI POLITIC
AUDIOVIZUALUL PUBLIC ESTE ÎN PERICOL DIN CAUZA CENZURII ŞI CONTROLULUI POLITIC
15.06.2009

AUDIOVIZUALUL PUBLIC ESTE ÎN PERICOL DIN

CAUZA CENZURII ŞI CONTROLULUI POLITIC

 

Conştienţi de declinul continuu pe care l-a cunoscut libertatea de exprimare şi presa, în larga sa majoritate,

 

Observând cu îngrijorare acţiunile tot mai virulente de a folosi cele mai importante mijloace electronice şi tipărite, publice şi private, în scopuri de propagandă xenofobă şi antidemocratică,

 

Constatând lipsa de progrese reale şi general recunoscute pe calea transformării Companiei Teleradio – Moldova într-o instituţie independentă, profesională şi viabilă, care ar servi interesului public şi societăţii în ansamblu,

 

Ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la rolul pe care audiovizualul public îl joacă în acest moment de criză politică în Republica Moldova, plasându-se pe deplin în serviciul singurului partid aflat la guvernare.

 

Constatăm astfel că, deşi a fost adoptat un Cod al Audiovizualului adaptat celor mai multe dintre standardele europene în domeniu, IPNA Compania „Teleradio-Moldova” continuă să producă, zilnic, ştiri şi emisiuni supuse cenzurii, care corespund preferinţelor politice ale conducerii.

 

Pe parcursul ultimilor ani, toate monitorizările conţinutului de programe ale respectivei Companii, mai ales al programelor sale de ştiri şi de actualităţi, efectuate atât de experţi din interior, cât şi din exterior, au demonstrat că aceasta continuă o practică mai veche de a reflecta viaţa publică, social-economică şi politică exclusiv prin optica guvernării, ocolind cele mai grave probleme cu care se confruntă publicul şi întreaga societate.

 

Prin contrast, partidele de opoziţie nu numai că nu au avut acces echivalent în programele difuzate de către IPNA Teleradio-Moldova, dar au fost şi ţinta unor intense campanii de discreditare, negare şi prejudiciere a imaginii lor. Monitorizările efectuate de organizaţiile noastre în perioada postelectorală (aprilie 2009) confirmă încă o dată faptul că la IPNA Teleradio-Moldova nu s-au produs schimbările necesare, aşteptate de public. Posturile publice nu oferă servicii care ar asigura informarea corectă, imparţială, echidistantă a publicului; nu ţin cont de convingerile politice ale diferitelor categorii ale populaţiei, şi nu asigură echilibrul şi pluralismul politico-social, dar şi libertatea de exprimare, aşa cum prevede Codul Audiovizualului.

 

Deşi oficial nu funcţionează nici un comitet de cenzură, la „Teleradio-Moldova” persistă practici pronunţate de cenzură camuflată, exprimată prin îngrădirea accesului persoanelor indezirabile la posturile publice, filtrarea şi excluderea subiectelor critice la adresa autorităţilor, dar şi autocenzura la care recurg angajaţii companiei publice în reflectarea subiectelor de interes public. Aceste forme de cenzură discreditează noţiunea şi caracterul public al acestor posturi de televiziune şi radio, aducând deservicii societăţii Republicii Moldova.

 

Situaţia devine şi mai gravă, dacă luăm în calcul următoarele:

 

în Republica Moldova în ultimii ani s-a făcut resimţită o concentrare a mass-media atât scrise, cât şi audiovizuale care promovează vădit o singură ideologie – cea a partidului de guvernământ, contrar prevederilor constituţionale;

 

în ultimii ani, Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), fără decizii argumentate şi motivate în mod transparent, a repartizat frecvenţe în cadrul concursurilor publice unor radiodifuzori (TV NIT, EuTV, Radio Antena C) şi a respins solicitările altor radiodifuzori (Radio „Vocea Basarabiei”, ProTV);

 

în loc să reprezinte societatea civilă (publicul contribuabil), Consiliul de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a făcut joncţiune cu administraţia Companiei, devenind avocatul acesteia;

 

în Republica Moldova există până în acest moment un număr impresionant de instituţii mediatice, sprijinite direct sau indirect de către stat, fapt care creează condiţii de concurenţă neloială pentru mass-media privată;

 

instituţiile media care încearcă să practice un jurnalism democratic, prevăzut de legislaţia naţională şi internaţională, sunt supuse discriminării (dificultăţi la acreditare, acces limitat la informaţia de interes public etc.), hărţuielilor, intimidărilor, coerciţiei legale, presiunilor fizice şi psihice;

 

controlul extins asupra mass-media oferă partidului de guvernământ resurse administrative şi propagandistice comparabile doar cu cele din perioada sovietică.

 

Conştienţi de actuala situaţie din domeniu, importanţa audiovizualului public şi a altor mijloace de informare şi educaţie democratică a cetăţeanului, considerăm de datoria noastră să aducem la cunoştinţă opiniei publice următoarele priorităţi:

 

- Chemăm autorităţile Republicii Moldova să abandoneze public actualele practici de interferenţă şi control în activitatea mass-media, ingerinţe care contravin atât legislaţiei naţionale, cât şi celei europene;

 

- Invităm CCA să supravegheze cu mai multă rigurozitate şi profesionalism activitatea radiodifuzorilor publici şi privaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare şi să asigure respectarea prevederilor Codului audiovizualului de către aceştia;

 

- Atragem atenţia CO al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” că este timpul să-şi asume responsabilitatea pentru situaţia existentă în domeniul său de competenţă, inclusiv faţă de existenţa unor politici editoriale tendenţioase şi partizane ale administraţiei IPNA faţă de partidul de guvernământ;

 

- Chemăm administraţia IPNA Compania „Teleradio-Moldova” să asigure integral respectarea principiilor pluralismului de opinii, eliminând impedimentele existente în activitatea jurnaliştilor, astfel încât aceştia să-şi poată manifesta liber spiritul critic în raport cu autorităţile;

 

- Invităm administraţia IPNA Compania „Teleradio-Moldova” să asigure respectarea atât a prevederilor Codului audiovizualului, Codului de conduită al radiodifuzorului, cât şi a standardelor naţionale şi internaţionale de deontologie profesională.

 

Semnatarii declaraţiei au ferma convingere că doar în asemenea situaţie în Republica Moldova poate fi edificat un serviciu realmente public de radio şi televiziune şi doar în asemenea situaţie mass-media poate să-şi adjudece utilitatea publică şi legitimitatea socială.

 

Întru atingerea acestor deziderate, semnatarii declaraţiei consideră oportună o dezbatere publică de amploare cu implicarea factorilor vizaţi, care ar identifica modalităţile de activitate a serviciului public veritabil de radio şi de televiziune, în măsură să contribuie la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova.

 

Asociaţia Presei Electronice din Moldova

Centrul Independent de Jurnalism

Asociaţia Presei Independente

IDIS Viitorul

Centrul de Investigaţii Jurnalistice

Centrul „Acces-info”

Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova

Coaliţia pentru Alegeri Libere şi Corecte - Coaliţia 2009

Uniunea Jurnaliştilor din Moldova

Asociaţia Promo-LEX

Business Consulting Institute

 

 

Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(1)
Comentarii (0) Adaugă comentarii
Nume:
Comentariu:
 
PrimaComunicate de presaAUDIOVIZUALUL PUBLIC ESTE ÎN PERICOL DIN CAUZA CENZURII ŞI CONTROLULUI POLITIC
 
 
Sus
Activităţi  |  Comunicate  |  Cercetari  |  Documente  |  Legislatie  |  Referinţe utile
Vizitatori : 331014
(+373 22) 204-766,(+373 22) 21-12-54
 
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions
Creat de Trimaran