Română
English
Prima Despe APEL Contacte
Căutare
 
PrimaVideomonitorStudiu de caz. N4, Obiectiv, 17 iulie, 19.30; NIT, Curier, 21 iulie, ora 21.30
Studiu de caz. N4, Obiectiv, 17 iulie, 19.30; NIT, Curier, 21 iulie, ora 21.30
27.07.2009
" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" addmodellistener="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" addviewlistener="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" removecontrollerlistener="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" removemodellistener="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" removeviewlistener="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" getconfig="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" getplaylist="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" getpluginconfig="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" loadplugin="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" sendevent="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }">

 Videomonitorul de astăzi face referinţă la două materiale electorale: unul a fost difuzat în programul de ştiri Obiectiv de la postul de televiziune N4, celălalt – în programul de ştiri Curier de la postul de televiziune NIT. Materialele date reprezintă mostre de construire discreţionară a agendei zilei pentru opinia publică şi de abordare selectivă şi atitudinală a evenimentelor electorale.

Materialele de referinţă au fost prilejuite de conferinţele de presă organizate, în primul caz, de PLDM, iar în al doilea – de PL, AMN şi PLDM. Subiectele tematice abordate în relatările televizuale analizate, însă, au fost, după cum vom arăta mai jos, diferite de laitmotivurile evenimentelor electorale respective. Discrepanţa dată, în opinia noastră, a fost condiţionată de intenţia posturilor tv N4 şi NIT de a pune pe rol agenda setting (conceptul respectiv este cunoscut din anul 1922 şi-i aparţine lui Walter Lippmann), adică capacitatea mass-media de a stabili, prin selectarea, reluarea şi evidenţierea unor evenimente sau teme, priorităţile opiniei publice. Acestea, determinând, la rândul lor, coordonatele valorice de percepere şi de evaluare a lumii înconjurătoare, marchează mentalităţile şi comportamentele oamenilor. Altfel spus, mass-media prin agenda setting manipulează opinia publică, indicându-i consumatorului de informaţie cum să gândească şi cum să acţioneze.

N4 şi NIT stabilesc propriile priorităţi pentru opinia publică

Partidul Liberal Democrat din Moldova, organizând în ziua de 17 iulie o conferinţă de presă, a stăruit, judecând după informaţia de pe site-ul oficial al partidului şi ştirile agenţiilor de presă, asupra implicării instituţiilor statului în campania electorală. Vlad Filat, cităm din comunicatul de presă difuzat în cadrul conferinţei respective, a adus mai multe exemple de hărţuire şi intimidare a candidaţilor pe lista partidului, dar şi a alegătorilor, cu implicarea directă a structurilor de forţă.

N4 în relatarea de la acest eveniment a deplasat accentul de pe subiectul central al conferinţei pe derivată lui tematică, cuprinsă în întrebarea jurnalistului de la acest serviciu tv: Când PLDM şi celelalte forţe liberale vor face publice datele despre fraudarea alegerilor din 5 aprilie? Fireşte, subiectul abordat de jurnalist este unul de interes public şi tratarea lui în mass-media este indicată (depăşind cadrul acestei analize, vom nota, că PLDM a dat răspuns la această întrebare în ziua de 24 iulie în cadrul unei întruniri din Piaţa Marii Adunări Naţionale). Totuşi, semnificaţia lui de moment ceda în faţa acuităţii temei centrale dezbătută în cadrul conferinţei de presă. În consecinţă, abordarea subiectului dat în locul sau în detrimentul evenimentului electoral de referinţă pare să fi fost premeditată, de natură să sustragă atenţia publicului de la tema conferinţei de presă şi s-o concentreze asupra subiectului solicitat de N4.

NIT, cu altă ocazie, a recurs la o tactică similară. Astfel, evenimentul electoral care a prilejuit materialul analizat de la acest post de televiziune a constituit o conferinţă de presă, al cărei laitmotiv a fost adresarea liderilor formaţiunilor politice de orientare liberală către societatea civilă din Republica Moldova. În ea, cităm după site-ul AMN, se conţine îndemnul Partidului Liberal, Partidului Liberal Democrat din Moldova, Alianţei "Moldova Noastră" către simpatizanţii săi de a se implica mai activ în mobilizarea electoratului cu viziuni democratice la alegerile din 29 iulie. Mesajul dat a fost reflectat în ştirile mai multor mass-media. NIT, însă, a procedat altfel. Acest post de televiziune a preferat să pună accentul pe un subiect, abordat colateral în cadrul conferinţei. El a fost iniţiat chiar de jurnalistul de la NIT care s-a interesat de ce AMN, în actuala electorală, a abandonat lozinca “Urechean – preşedinte”, utilizată în campania anterioară. Acest subiect, negreşit, prezintă interes public. Totuşi, el, pe scara valorică, este inferior temei centrale a conferinţei. În plus, subiectul dat nu mai este de actualitate din moment ce însăşi AMN a renunţat la lozinca respectivă (de altfel, mai multe formaţiuni politice în anticipatele din 29 iulie şi-au schimbat priorităţile). Readucerea acestui subiect în atenţia publicului a fost dictată în cea mai mică măsură de grija NIT-ului faţă de destinul politic al lui Urechean. Postul tv a urmărit scopuri neafişate, inclusiv de a sustrage atenţia publicului de la tema conferinţei şi de a o îndrepta pe o pistă defavorizantă AMN.

Atât N4, cât şi NIT, aşadar, în materialele analizate au aplicat agenda setting în scopuri electorale: a redirecţiona opinia publică a alegătorilor de la problemele abordate de actorii electorali vizaţi spre domenii ce le sunt mai puţin reprezentative în actuala campanie sau care îi dezavantajează şi le ştirbesc autoritatea lor publică.

Relatările de la N4 şi NIT poartă un caracter atitudinal şi se bazează pe elemente de spectacularizare a materialului documentar

Subiectele, înscrise pe agenda zilei de către N4 şi NIT, au fost tratate într-o manieră selectivă şi atitudinală. Selectivă pentru că posturile tv respective au ignorat problematica de bază a conferinţelor de presă de referinţă, iar din multitudinea de subiecte derivate sau colaterale le-au ales pe cele, care, în opinia lor, defavorizează cel mai mult protagoniştii evenimentelor electorale date.

Abordarea atitudinală se regăseşte în stilistica acuzatoare a mesajului jurnalistic şi, mai ales, în aplicarea limbajului estimativ:

· la N4: “PLDM din nou refuză să facă publice fraudele care potrivit lor au avut loc la alegerile parlamentare din 5 aprilie. Azi în cadrul unei conferinţe de presă liderul PLDM Vladimir Filat din nou a fost rugat...”; „Au trecut deja mai mult de 3 luni de la alegerile parlamentare din 5 aprilie, dar până în prezent Filat nu şi-a onorat promisiunile făcute jurnaliştilor...”, „În pofida declaraţiilor şi promisiunilor nici una din cele trei formaţiuni liberale nu a prezentat cel puţin o dovadă în acest sens”;

· la NIT: ”Serafim Urechean, liderul AMN, a făcut astăzi o dezvăluire istorică: el a recunoscut în faţa presei că niciodată nu s-a cerut în funcţia de şef al statului”;

Declaraţia lui Urechean vine a două zi după ce a aflat rezultatele Barometrului de Opinie Publică îl acreditează cu 2,6 la sută la alegerile anticipate. Probabil, derutat de acest rezultat, Serafim Urechean renunţă la dorinţa sa de a ajunge preşedinte. Opţiune stranie, deoarece Urechean a pretins să conducă ţara încă din alegerile trecute.

Abordarea atitudinală a fost articulată de asemenea în spectacularizarea unor afirmaţii ale actorilor electorali. În cazul N4 este vorba despre reluarea prin repetiţie, în finalul relatării, a unei expresii de-a lui Filat, inserată în debutul materialului: “Zaelo, zaelo, zaelo”. Aplicarea acestui procedeu a avut drept ţintă, în cel mai bun caz, amuzarea telespectatorului, iar, în cel mai rău – trezirea unei repulsii faţă de persoana respectivă.

NIT de asemenea a recurs la argumentul repetiţiei pentru a-şi exprima atitudinea negativă faţă de protagonistul materialului. Fraza rostită de S.Urechean (“Dl Urechean nu se cere la această funcţie. Absolut. Cred că Dvs. încurcaţi ceva”) a fost utilizată de două ori, la începutul şi în finalul materialului. Acest post, pentru a fortifica efectele negative ale materialului, a aplicat repetiţia şi în montarea unei afirmaţii a lui Urechean, astfel încât ea să pară cât mai bizar posibil, şi, prin urmare, să dezavantajeze autorul ei („Eu vreu, eu vreu, eu vreu şi o să fiu preşedinte”).

Caracterul atitudinal al prezentării faptelor şi judecăţilor de valoare, precum şi spectacularizarea materialului documentar denotă că materialele analizate de la N4 şi NIT au fost concepute în mod intenţional ca atacuri în adresa concurenţilor electorali vizaţi. Prin urmare, N4 şi NIT au dat dovadă de parţialitate în tratarea evenimentelor electorale.

În concluzie vom nota: interesul public faţă de concurenţii electorali creşte pe măsură ce campania pentru alegerile parlamentare se apropie de sfârşit. Datoria presei scrise şi a celei electronice rezidă în a oferi informaţie completă şi echidistantă despre platformele şi activitatea acestora, pentru ca alegătorii să poată să-şi formeze liber viziunea şi, în ultima instanţă, să-şi determine opţiunea de vot în ziua scrutinului. Codul Audiovizualului în acest sens, stabileşte în articolul 7, punct 3 că “pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat şi imparţial”, iar în punctul 4 al aceluiaşi articol se arată: “pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît: a) informaţia care compune ştirea să fie veridică; b) să nu fie deformat sensul realităţii prin tertipuri de montaj, comentarii, mod de formulare sau titluri; c) în cazul subiectelor ce vizează situaţii de conflict, să se respecte principiul de informare din mai multe surse”.

Materialele analizate de la N4 şi NIT reprezintă derogări de la aceste prevederi legale.

Videomonitorul este realizat în cadrul Proiectului „Monitorizarea prezenţei actorilor politici/electorali la principalele canale de televiziune în perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 2009 şi sporirea impactului monitorizărilor prin vizualizarea cazurilor de încălcare flagrantă a prevederilor legale şi a deontologiei profesionale”. Acest proiect este susţinut financiar de Fundaţia Eurasia din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida/Asdi) şi Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Conţinutul comentariului nu reflectă, neapărat, viziunea Fundaţiei Eurasia, Sida/Asdi sau USAID.

Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(5)
Comentarii (0) Adaugă comentarii
Nume:
Comentariu:
 
PrimaVideomonitorStudiu de caz. N4, Obiectiv, 17 iulie, 19.30; NIT, Curier, 21 iulie, ora 21.30
 
 
Sus
Activităţi  |  Comunicate  |  Cercetari  |  Documente  |  Legislatie  |  Referinţe utile
Vizitatori : 386482
(+373 22) 204-766,(+373 22) 21-12-54
 
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions
Creat de Trimaran