Română
English
Prima Despe APEL Contacte
Căutare
 
PrimaStudii de caz
Studii de caz
Toate / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2009 / 2008 / 2007
25.07.2008 ( 107.883  Kb)
Supravegherea activităţii Consiliului Coordonator al Audiovizualului de către Parlamentul Republicii Moldova
Activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA), autoritate publică autonomă, reprezentant şi garant al interesului public în domeniul audiovizualului, autoritate responsabilă pentru implementarea şi respectarea Codului audiovizualului, este supravegheată de Parlament prin dezbaterea raportului anual al CCA.
Detalii...
22.07.2008 ( 151.28  Kb)
Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2009
La baza activităţii Companiei ,,Teleradio-Moldova” se află Caietul de sarcini ,,elaborat de preşedintele Companiei, de directorul radiodifuziunii, de cel al televiziunii, de şefii departamentelor companiei” (art.62 (2), aprobat de către Consiliul de Observatori (CO), avizat de către CCA (art. 40 (e) şi aprobat, în final, de către Parlament. Caietul de sarcini include Planul Financiar şi Declaraţia politicii de programe.
Detalii...
19.06.2008 ( 131.295  Kb)
Respectarea prevederilor Codului audiovizualului în procesul de eliberare, în bază de concurs, a licenţelor de emisie
Pe data de 26 februarie 2008 Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) a adoptat Decizia nr.17 cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio şi canalelor TV (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.57-60 din 21.03.2008).
Detalii...
07.05.2008
Regulamentul privind gestionarea Fondului de susţinere a radiodifuzorilor
La 4 decembrie anul 2007 Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), prin Decizia nr. 125, a aprobat Regulamentul privind gestionarea Fondului de susţinere a radiodifuzorilor (Fond). Crearea Fondului este prevăzută de art. 47 alin. (3) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 131 din 18.08.2006.
Detalii...
07.05.2008
Respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale de către CCA în cazul demersului public privind limbajul emisiunii “Poveşti cu măşti”, difuzată de postul de televiziune „NIT”
În data de 17 aprilie 2008 Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) a discutat public includerea în ordinea de zi a chestiunii controversate privind emisiunea „Poveşti cu măşti” a postului de televiziune „NIT”. Dezbaterea acestei chestiuni era anunţată public încă pentru şedinţa CCA din 8 aprilie, şedinţă care n-a mai avut loc.
Detalii...
25.12.2007 ( 67.703  Kb)
RAPOARTELE TRIMESTRIALE – ELEMENT AL TRANSPARENŢEI ACTIVITĂŢII CCA
În conformitate cu art.49 alin.(5) din Codul audiovizualului al Republicii Moldova a fost instituit principiul responsabilităţii Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) faţă de public
Detalii...
25.12.2007 ( 88.877  Kb)
Caietul de sarcini al Companiei „Teleradio-Moldova” – acord între societate şi serviciul public de radioteleviziune
La baza activităţii Companiei ,,Teleradio-Moldova” se află Caietul de sarcini, „elaborat de preşedintele companiei, de directorul radiodifuziunii, de cel al televiziunii, de şefii departamentelor companiei” (art. 62 (2), aprobat de către Consiliul de Observatori (CO) al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului (art. 58 (b), avizat de către CCA (art. 40 (e) şi aprobat, în final, de către Parlament.
Detalii...
11.09.2007 ( 132.467  Kb)
REORGANIZAREA RADIODIFUZORILOR PUBLICI LOCALI
Prezentul studiu de caz se referă la modul în care au fost interpretate şi respectate prevederile legale la reorganizarea radiodifuzorilor publici locali şi la acţiunile întreprinse în acest scop de autorităţile publice responsabile de implementarea Codul audiovizualului.
Detalii...
11.09.2007 ( 78.822  Kb)
Reacţia serviciului public naţional de radio şi TV la avertizarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) din data de 23 mai 2007
Reacţia Consiliului de Observatori (CO) al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului (IPNA) Compania ,,Teleradio-Moldova” la decizia CCA din 23 mai 2007 prin care Compania „Teleradio-Moldova” a fost avertizată public pentru lipsa de pluralism politic şi social, nerespectarea principiilor echilibrului...
Detalii...
11.05.2007 ( 54.6  Kb)
Studiu de caz FM 103.5 Bălţi Modul în care au fost respectate prevederile Codului audiovizualului în cadrul concursului pentru frecvenţa FM 103.5 MHz Bălţi
Compania Blue Star SRL Bălţi fondată în anul 1994 a deţinut licenţă de emisie pentru postul de radio FM 103.5 pe parcursul a trei perioade începând cu anul 1997, fiind primul post de radio autohton care a apărut în afara Chişinăului. Într-o competiţie inegală cu posturile de radio retransmise, FM 103.5 şi-a format un auditoriu considerabil şi constant, fapt confirmat prin sondajele de opinie efectuate.
Detalii...
Pagina: 1234
 
PrimaStudii de caz
 
 
Sus
Activităţi  |  Comunicate  |  Cercetari  |  Documente  |  Legislatie  |  Referinţe utile
Vizitatori : 386482
(+373 22) 204-766,(+373 22) 21-12-54
 
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions
Creat de Trimaran