Română
English
Prima Despe APEL Contacte
Căutare
 
PrimaStudii de cazRegulamentul privind gestionarea Fondului de susţinere a radiodifuzorilor
Regulamentul privind gestionarea Fondului de susţinere a radiodifuzorilor
07.05.2008
Regulamentul privind gestionarea Fondului de susţinere a radiodifuzorilor

Studiu de caz

Contextul:

La 4 decembrie anul 2007 Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), prin Decizia nr. 125, a aprobat Regulamentul privind gestionarea Fondului de susţinere a radiodifuzorilor (Fond). Crearea Fondului este prevăzută de art. 47 alin. (3) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 131 din 18.08.2006.

Regulamentul conţine 9 capitole cu 22 de articole, şi, în principal, prescrie modul în care sunt acumulate sursele în Fond, inclusiv prin încasarea lor forţată, cum sunt gestionate, cum sunt ţinute la control, cum sunt indicate în evidenţa contabilă etc.

Vom preciza că societatea civilă, în cadrul dezbaterilor publice ale proiectului Codului audiovizualului, în vara anului 2006, a propus includerea prevederii de a constitui un Fond de susţinere a radiodifuzorilor, care ar fi completat, între alte surse, şi din defalcări de 1 % anual din profitul fiecărui radiodifuzor. Asemenea practici există în multe ţări, inclusiv în cele în care radiodifuzorii activează în condiţii incomparabil mai favorabile ca mediu de afaceri decât în R. Moldova. În varianta votată de Parlament, însă, în loc de “profit” este prevăzut “…1% din cifra de afaceri anuală” (vezi: Codul audiovizualului, art. 47, alin. (2) lit. c), publicat în M.O. nr. 131-133, 18 august 2006). Noţiunea „cifra de afaceri” este mult mai largă decât noţiunea „profit”, care are o definiţie clară şi univocă. Oricum, în Regulamentul privind gestionarea Fondului de susţinere a radiodifuzorilor, p. 20 din Capitolul VII Metodologia de calcul a plaţii de reglementare, se pare, descifrează ce este “cifra de afaceri” – “volumul efectiv al venitului provenit din activitatea în domeniul audiovizualului pentru perioada de calcul”.

În ianuarie anul 2007 CCA a elaborat un proiect de Regulament vizând Fondul şi l-a propus dezbaterilor, publicându-l pe site-ul său. Atunci, Asociaţia Presei Electronice APEL şi-a expus viziunea sa, a indicat asupra câtorva prevederi inacceptabile, din punctul său de vedere, şi a sugerat modalităţi de îmbunătăţire a proiectului. După, practic, un an de zile, timp în care asupra proiectului dat nici nu s-a revenit, şi nici radiodifuzorii nu au manifestat interes, CCA a revăzut parţial textul documentului şi l-a aprobat prin Decizie.

Considerente:

Capitolul III al Regulamentului intitulat “Gestionarea fondului” prevede:
„9. Alocarea surselor acumulate în Fond este efectuată în baza deciziei CCA.
10. Mijloacele acumulate în Fond nu pot fi utilizate pentru remunerarea membrilor Consiliului şi angajaţilor lui.
11. Sursele Fondului pot fi cheltuite pentru:
finanţarea producerii emisiunilor de interes social (cultural, educativ etc.) de către radiodifuzori;
a) organizarea seminarelor, treningurilor etc. în scopuri de instruire, promovare a principiilor de comunicare audiovizuală;
b) organizarea deplasărilor, seminarelor, conferinţelor de presă în domeniul audiovizualului;
c) organizarea concursurilor de servicii de programe autohtone între radiodifuzori, cu decernarea premiilor;
d) dotarea tehnico-materială a CCA în scopul exercitării atribuţiilor sale acordate prin lege.
12. Alocarea surselor financiare pentru p. 11 (a) este prioritară şi se efectuează conform unui regulament separat aprobat de CCA.
13. Sumele nevalorificate în perioada anului de gestiune se includ în bugetul pentru anul următor” (cursivul nostru – APEL).

În opinia noastră, ar fi mai judicios, dacă gestionarea mijloacelor financiare, inclusiv alocarea surselor Fondului ar fi prerogativa unui Consiliu public reprezentativ, care să activeze în baza unui Statut separat, pe principii de transparenţă maximă şi conform unor criterii clare şi măsurabile de eligibilitate a radiodifuzorilor cărora li se oferă sprijin. CCA ar putea solicita rapoarte periodice din partea gestionarilor Fondului pe care să le dezbată în şedinţe publice. Gestionarea Fondului în exclusivitate de către CCA, fără constituirea unui Consiliu autonom de administrare, solicită eforturi suplimentare din partea autorităţii de reglementare în domeniu, fapt ce-i diminuează implicarea în activităţile specifice prioritare ce-i revin conform legislaţiei.

Referitor la art. 11 a), este o prevedere bună, necesară, luând în calcul deficitul de programe sociale. Dar, dacă Regulamentul prevede completarea trimestrială a surselor, începând cu anul 2008, era de aşteptat ca „regulamentul separat” conform căruia s-ar aloca surse financiare pentru necesităţile vizate în p. 11 (a) să fi fost aprobat de CCA în luna aprilie, cel târziu, în eventualitatea că unii radiodifuzori ar dori să producă programe respective. Regulamentul separat, care trebuie să prevadă şi modul în care vor fi alocate sursele pentru producerea emisiunilor de interes social (cultural, educativ, etc), nu este aprobat nici astăzi.

Prevederea de a utiliza sursele Fondului pentru deplasări şi conferinţe de presă este echivocă din motiv că nu indică exact subiecţii (beneficiarii) acţiunilor respective şi lasă loc pentru abuzuri. Dat fiind că radiodifuzorii, de fapt, (în practica de până acum a R. Moldova) nu susţin conferinţe de presă, este de presupus că stipularea în cauză vizează CCA. La fel este de presupus că CCA, prin decizie proprie, va aloca mai degrabă membrilor şi angajaţilor săi surse pentru deplasări, decât radiodifuzorilor (dacă aceştia se vor încumeta să le solicite). La modul normal, asemenea cheltuieli, precum şi surse pentru dotarea tehnico-materială a CCA, ar trebui să fie prevăzute în bugetul anual al CCA sub formă de subvenţii de stat. Se vede că autorii Regulamentului s-au condus de prevederea din art. 47, alin. (3) care fixează o singură restricţie clară: „Fondul de susţinere a radiodifuzorilor nu poate fi utilizat pentru remunerarea membrilor consiliului şi angajaţilor lui”. Pe de altă parte, fondul este constituit pentru susţinerea radiodifuzorilor. Apare întrebarea legitimă: dotarea tehnico-materială a CCA constituie o susţinere a radiodifuzorilor? Mai degrabă atestăm o dublă impozitare a radiodifuzorilor, de rând ce subvenţiile de stat, ca parte a bugetului CCA, provin şi din impozitele achitate de radiodifuzori. Prin urmare, o stipulare juridică ce permite ajutorarea radiodifuzorilor, prin interpretare arbitrară, metamorfozează în constrângere economică pentru aceştia. Iar prevederea de la pct. 13, conform căreia sumele nevalorificate în perioada anului de gestiune se includ în bugetul pentru anul următor năruie definitiv ideea Fondului de susţinere a radiodifuzorilor.

Concluzie:
Regulamentul privind gestionarea Fondului, elaborat şi aprobat de CCA prin Decizia nr. 125 din 4 decembrie 2007, conţine prevederi ambigui şi nu poate servi scopului pentru care a fost înfiinţat Fondul.

Recomandare:
CCA să revină la textul Regulamentului pentru a-l ajusta şi, în paralel, să elaboreze mecanismul care ar conferi Fondului menirea pentru care a fost creat.

Anexa 1

Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(1)
Comentarii (0) Adaugă comentarii
Nume:
Comentariu:
 
PrimaStudii de cazRegulamentul privind gestionarea Fondului de susţinere a radiodifuzorilor
 
 
Sus
Activităţi  |  Comunicate  |  Cercetari  |  Documente  |  Legislatie  |  Referinţe utile
Vizitatori : 364636
(+373 22) 204-766,(+373 22) 21-12-54
 
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions
Creat de Trimaran