Română
English
Prima Despe APEL Contacte
Căutare
 
PrimaDespre APEL
Despre APEL

Asociaţia Presei Electronice din Moldova (APEL) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică şi non-profit, care îşi propune să contribuie la dezvoltarea audiovizualului din Moldova în baza practicilor democratice. Creată în 1999 (certificat de înregistrare la Ministerul Justiţiei nr. 1081 din 30 iulie 1999), APEL numără în prezent 35 membri asociaţi (staţii de radio şi canale de televiziune, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea de Stat din Moldova, ş.a.) precum şi membri cu titlu individual. 

În vederea atingerii obiectivului său general APEL activează pe 4 direcţii prioritare:

  • Apărarea intereselor legitime ale radiodifuzorilor

-          Reprezentarea intereselor membrilor asociaţi în relaţiile cu autorităţile publice şi alte organe şi instituţii din domeniul audiovizualului;

-          Susţinerea dezvoltării efective a întreprinderilor de radio şi de televiziune prin diferite acţiuni vizând încurajarea producerii de către radiodifuzorii locali a unor programe de calitate în interesul publicului;

-          Organizarea de training-uri şi ateliere de pregătire profesională pentru managerii şi jurnaliştii de la staţiile locale de radio şi de televiziune.

  • Promovarea în audiovizual a standardelor profesionale universal recunoscute şi monitorizarea modului în care sunt respectate prevederile legale şi normele etice

-          Monitorizarea procesului de implementare a cadrului legal din domeniul audiovizualului, inclusiv prin elaborarea de studii de caz pentru situaţii concrete;

-          Monitorizarea activităţii companiei „Teleradio-Moldova” în procesul de transformare în instituţie publică şi de edificare a unui serviciu public veritabil de radio şi de televiziune;

-          Monitorizarea şi analiza conţinutului serviciilor de programe ale radiodifuzorului public naţional (Teleradio-Moldova) şi a celui regional (Teleradio-Găgăuzia) prin prisma respectării prevederilor legale şi a normelor deontologiei profesionale;

-          Monitorizarea activităţii autorităţii de reglementare a sectorului audiovizualului prin prisma respectării legislaţiei, interesului public, drepturilor şi libertăţilor radiodifuzorilor.

  • Elaborarea de propuneri de îmbunătăţire a cadrului juridic din domeniu care ar permite buna funcţionare a audiovizualului din Moldova

-          Elaborarea proiectelor de lege privind reglementarea activităţii întregului domeniu al audiovizualului din Moldova;

-          Expertizarea cadrului juridic şi a proiectelor de legi vizând domeniul audiovizualului;

-          Organizarea seminarelor şi dezbaterilor publice axate pe conformitatea prevederilor legislaţiei în vigoare cu principiile şi liniile directoare fixate în recomandările Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei;

-          Elaborarea recomandărilor în vederea ajustării cadrului legal naţional la standardele europene;

-          Stabilirea unui parteneriat cu organizaţiile internaţionale în vederea expertizării actelor legislative naţionale, căutarea de soluţii la problemele existente în audiovizualul moldovenesc prin invitarea experţilor internaţionali.

  • Lupta împotriva fenomenelor nedorite în mass-media, promovarea libertăţii presei şi a libertăţii de exprimare

-          Luarea de atitudine în cazurile de intimidare a jurnaliştilor şi de manifestare faţă de aceştia a unui tratament inadecvat din partea autorităţilor prin elaborarea de studii de caz, acordarea de asistenţă, difuzarea comunicatelor de presă şi a declaraţiilor publice;

-          Sensibilizarea autorităţilor responsabile, a opiniei publice naţionale şi internaţionale asupra cazurilor reprobabile care pot interveni în evoluţia instituţiilor audiovizuale;

-          Campanii de solidarizare cu profesioniştii din mass-media libere şi independente.

PrimaDespre APEL
 
 
Sus
Activităţi  |  Comunicate  |  Cercetari  |  Documente  |  Legislatie  |  Referinţe utile
Vizitatori : 386479
(+373 22) 204-766,(+373 22) 21-12-54
 
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions
Creat de Trimaran