02.03.2010
Conferinţa naţională „Îmbunătăţirea cadrului juridic de reglementare a domeniului audiovizualului: viziuni conceptuale”
 

Conferinţa naţională „Îmbunătăţirea cadrului juridic de reglementare a domeniului audiovizualului:  viziuni conceptuale” (Chişinău, str. Miorita 1, Casa Radio, Sala de conferinţe, et. 5, 2-3 martie 2010)

Agenda Conferinţei

2 martie

9.30. Înregistrarea participanţilor

10.00. Deschiderea conferinţei.

Cuvânt de salut: I.Bunduchi, APEL, director executiv C.Fusu, Parlamentul RM, preşedinte comisie profil

10.10. Sesiunea I. Temă: „Codul audiovizualului la 3 ani de implementare: testul viabilităţii autorităţii de reglementare a domeniului”.”.

Moderator: I.Bunduchi, APEL, director executiv

Oratori:
Gh.Gorincioi, CCA, preşedinte. Prevederi judicioase şi prevederi defectuoase ale Codului audiovizualului vizând autoritatea de reglementare a domeniului

E.Rîbca, APEL, jurist. Prevederi legale vizând relaţia CCA cu radiodifuzorii, cu CO, cu publicul. Oportunitatea mecanismelor legale de reglementare a relaţiilor.

C.Fusu. Necesitatea mecanismelor de control parlamentar asupra activităţii autorităţii de reglementare a domeniului prevăzute de cadrul juridic de reglementare a domeniului audiovizualului.

Jean-François Furnémont, expert, Belgia: Autoritatea de reglementare a domeniului audiovizualului: practici europene funcţionale

11.10. Întrebări, precizări, discuţii

11.30. Pauză de cafea

12.00.   Continuarea Sesiunii I

Oratori:

Iu.Ciocan, CEC, secretar: Separarea atribuţiilor CEC şi CCA în perioada campaniilor electorale. Cum poate fi evitată dublarea atribuţiilor prin prevederi legislative?

F.Gladii, Agenţia Naţională pentru protecţia concurenţei, director adjunct: Separarea atribuţiilor Agenţiei şi CCA în domeniul publicităţii pe cale legislativă

V.Pascal, SA „Radiocomunicaţii”, director tehnic: Locul şi rolul CCA în procesul de trecere la televiziunea digitală.

A.Stroici, AsDAC, director general: Separarea atribuţiilor AsDAC şi CCA în domeniul drepturilor de autor şi conexe.

Jean-François Furnémont: comentarii.

12. 40. Discuţii

13.00. Prânz

14.00.  Sesiunea II. Temă: „Codul audiovizualului: testul viabilităţii serviciului public de radio/tv”.

Moderator: D.Costin, expert proiect

Oratori:

E.Rîbca, CO al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, preşedinte: Cadrul juridic de reglementare vizând atribuţiile CO, relaţia cu administraţia IPNA, relaţia cu CCA, relaţia cu autorităţile, relaţia cu publicul. Mecanisme de asigurare a independenţei decizionale. Mecanisme de control asupra propriei activităţi.

C.Marin, preşedintele IPNA: Cadrul juridic de reglementare vizând atribuţiile preşedintelui IPNA, relaţia cu CO al IPNA, relaţia cu CCA, relaţia cu autorităţile, relaţia cu publicul. Mecanisme de asigurare a independenţei financiare şi editoriale. Mecanisme de control asupra propriei activităţi.

I.Bunduchi: Oportunitatea modificării cadrului legal vizând reglementarea activităţii serviciului public de radio şi tv. Jean-François Furnémont: practici funcţionale.

Comentarii.

15.00. Discuţii

15.30. Pauză de cafea

16.00. Continuarea Sesiunii II

Oratori:

A.Ceşmigi, CO al IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia”, preşedinte: Cadrul juridic de reglementare vizând atribuţiile CO, relaţia cu administraţia IPRA, relaţia cu CCA, relaţia cu autorităţile centrale şi regionale, relaţia cu publicul. Mecanisme de asigurare a independenţei decizionale. Mecanisme de control asupra propriei activităţi.

E.Jekova, IPRA, preşedinte: Cadrul juridic de reglementare vizând atribuţiile, relaţia cu CO al IPRA, relaţia cu CCA, relaţia cu autorităţile centrale şi regionale, relaţia cu publicul. Mecanisme de asigurare a independenţei financiare şi editoriale. Mecanisme de control asupra propriei activităţi.

N.Gogu, CJI, director interimar: Oportunitatea modificării cadrului legal vizând reglementarea activităţii serviciului public regional de radio şi tv.

Jean-François Furnémont: comentarii

17.00. Discuţii

17.30. Totalizări. Încheierea primei zile de lucru a Conferinţei

 

3 martie

10.00. Sesiunea III. Temă: „Codul audiovizualului: testul viabilităţii radiodifuzorilor privaţi”.

Moderator: V.Moraru, expert proiect Oratori:

A.Golea, TV7, director. Relaţia cu furnizorii de reclamă. Publicitatea „penetrantă”.

C.Giosan. ProTV, director. Legislaţie antitrust. Concurenţa. Digitalizare.

V.Saharneanu, tv EuroNova, director. Relaţia cu CCA.

D.Ţâra, PublikaTV, director. Transparenţa proprietăţii.

V.Butnaru, Jurnal Trust Media, preşedinte. Relaţia cu APC. Jean-François Furnémont: comentarii

11.00. Discuţii

11.30. Pauză de cafea

12.00. Continuarea Sesiunii III.

Oratori:

V.Bucătaru, radio Antena C, director. Relaţia cu APL.

P.Condraţchi, tv Canal X, director. Relaţia cu autorităţile de specialitate.

A.Bargan, MediaFM, director. Legislaţia antidefăimare.

V.Topal, BasTV, director. Reglementarea activităţii cabliştilor.

E.Bardan, tv Albasat, director. Sprijin financiar de stat direct şi indirect

V.Ţâbuleac, radio Vocea Basarabiei, director. Relaţia cu CEC. Jean-François Furnémont: comentarii

13.00. Discuţii. Generalizarea propunerilor.

Determinarea viziunii prevalente a Conferinţei asupra modalităţii de îmbunătăţire a cadrului juridic

14.00. Încheierea Conferinţei

 

 

Conferinţa naţională „Îmbunătăţirea cadrului juridic de reglementare a domeniului audiovizualului:  viziuni conceptuale”
(Chişinău, Casa Radio, 2-3 martie 2010)

 

Lista invitaţilor

 1. Corina Fusu, Parlamentul RM, şef comisie profil
 2. Ludmila Belcencova, Parlamentul RM, membru comisie profil
 3. Leonid Bujor, Parlamentul RM, membru comisie profil
 4. Ion Hadârcă, Parlamentul RM, membru comisie profil
 5. Victor Stepaniuc, Parlamentul RM, membru comisie profil
 6. Inna Şupac, Parlamentul RM, membru comisie profil
 7. Mihail Şleahtiţchi, Parlamentul RM, membru comisie profil
 8. Oleg Serebrian, Parlamentul RM, membru comisie profil
 9. Dirk Schuebel, ambasador, şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova
 10. Matti Sidorof, Misiunea OSCE în Moldova, ofiţer de presă
 11. Birute Abraitiene, Reprezentant Special al Secretarului General al Consiliului Europei în Moldova
 12. Lilia Snegureac, Biroul de Informare al Consiliului Europei în Moldova, director
 13. Jean-François Furnémont, expert, Belgia
 14. Gheorghe Gorincioi, preşedinte CCA
 15. Ludmila Vasilache, CCA
 16. Corneliu Mihalache, CCA
 17. Vitalie Tabunşcic, CCA
 18. Carmelia Albu, CCA
 19. Valeriu Soltan, CCA
 20. Ruslan Pleşca, CCA
 21. Ignat Vasilache, CCA
 22. Marian Pocaznoi, CCA
 23. Constantin Bârcă, secretar CCA
 24. Anatol Bârsa, aparat CCA
 25. Marcel Oţel, aparat CCA
 26. Victor Pulbere, aparat CCA
 27. Iurie Ciocan, CEC, secretar
 28. Fiodor Gladii, Agenţia Naţională pentru Portecţia Concurenţei, director adjunct
 29. Tatiana Pleşca, Agenţia Naţională pentru Portecţia Concurenţei
 30. Evghenii Şestakov, Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio, director tehnic adjunct
 31. Veaceslav Pascal, S.A.Radiocomunicaţii, director tehnic
 32. Angela Stroici, AsDAC, director general
 33. Eugen Rîbca, CO IPNA, preşedinte
 34. Viorica Bogatu-Cucereanu, CO IPNA, secretar
 35. Igor Munteanu, membru CO
 36. Tudor Tătaru, membru CO
 37. Raisa Lozinschi-Hadei, membru CO
 38. Aurelia Peru-Balan, membru CO
 39. Viorica Meşină-Prodan, membru CO
 40. Vitalie Ţapeş, membru CO
 41. Mariana Şlapac, membru CO
 42. Constantin Marin, IPNA Teleradio-Moldova, preşedinte
 43. Alexandru Dorogan, IPNA Teleradio-Moldova, director Radio
 44. Angela Sârbu, IPNA Teleradio-Moldova, director TV
 45. Ludmila Barbă, IPNA Teleradio-Moldova, director TVMi
 46. Constantin Vulpe, IPNA Teleradio-Moldova
 47. Dumitru Ţurcanu, IPNA Teleradio-Moldova
 48. Violeta Iepureanu, IPNA Teleradio-Moldova
 49. Rodica Russu, IPNA Teleradio-Moldova
 50. Andrei Ceşmigi, CO al IPRA Teleradio-Găgăuzia, preşedinte
 51. Ecaterina Jecov, IPRA Teleradio-Găgăuzia, preşedinte
 52. Victoria Miron, Fundaţia Soros-Moldova, Director Program Mass-Media
 53. Anatol Golea, TV 7, director
 54. Cătălin Giosan, ProTV, director
 55. Dan Lozovan, Dixi media, director
 56. Val Butnaru, Jurnal Trust Media, director
 57. Dumitru Ţâra, PublikaTV, director
 58. Serghei Reazanţev, NIT, director
 59. Sergiu Batog, Tv N4, director
 60. Victoria Bucătaru, radio Antena C, director
 61. Petru Condraţki, TV Canal X, director
 62. Ghenadie Lupacescu, TV Studio L, director
 63. Simion Lazarev, TV Yeni Ai, director
 64. Efim Bardan, TV Albasat, director
 65. Victor Sofronie, Impuls TV, director
 66. Vasile Sofronie, radio Sănătatea, director
 67. Arcadie Maican, TV prim, Radio prim, director
 68. Andrei Bargan, Teleradio Media, director
 69. Vladimir Topal, Bas TV, Bas FM, director
 70. Veaceslav Ţâbuleac, Vocea Basarabiei, director
 71. Valeriu Saharneanu, UJM, preşedinte
 72. Nadine Gogu, CJI, director interimar
 73. Doina Costin, CJI, jurist
 74. Vasile Spinei, Acces-Info, preşedinte
 75. Serafim Isac, USM, catedra Jurnalism
 76. Vladimir Griceaniuc, jurist
 77. Victor Moraru, APEL, expert
 78. Andrei Jovmir, APEL, jurist
 79. Vasile State, APEL, coordonator proiect
 80. Ion Bunduchi, APEL, director executiv

 

 

 
 
Copyright © 2021 APEL Toate Drepturile Rezervate.
Tel. ./ Fax (+373 22) 204-766   (+373 22) 21-12-54
Str. Sciusev, 58/4, Chisinau MD2012, Moldova
Email: apel_md@yahoo.com