În Republica Moldova va fi creat Fondul de subvenționare în domeniul mass-media

Inițiativa legislativă privind Fondul de subvenționare în domeniul mass-media a fost elaborată de deputații majorității parlamentare în colaborare cu grupul consultativ de experți privind îmbunătățirea legislației mass-media.

Potrivit autorilor, crearea Fondului de subvenționare va contribui la dezvoltarea pluralismului mediatic, sprijinirea proiectelor culturale, educaționale și de alfabetizare media, încurajarea abordării în mass-media a subiectelor și problemelor din domeniile de interes social general, sprijinirea investigațiilor jurnalistice în problemele de interes public, fortificarea independenței editoriale și economice a mass-mediei.

Bugetul Fondului va fi constituit din alocații anuale din bugetul de stat, donații, sponsorizări și granturi oferite de persoane fizice și/sau juridice, alte surse financiare neinterzise de lege.

Instituțiile mass-media care vor beneficia de subvenții vor fi selectate printr-un concurs de către un consiliu de experți compus din șapte membri, dintre care patru desemnați de Consiliul de Presă și câte unu de la Ministerul Culturii, Ministerul Educației și Cercetării, precum și Ministerul Educației.

Pentru a fi eligibile, instituțiile mediatice vor trebui să întrunească mai multe condiții – înregistrarea în Registrul de stat al unităților de drept, ținut de Agenția Servicii Publice, respectarea Codului deontologic, experiență de activitate de cel puțin un an, lipsa sancțiunilor și altele.

Legea va intra în vigoare la expirarea termenului de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, timp în care vor fi elaborate și aprobate actele normative conexe.

Social Media:
Scroll to Top