Legea europeană privind libertatea mass-mediei, adoptată și de Consiliu

Consiliul a adoptat la 26 martie 2024 noua lege care va proteja libertatea și pluralismul mass-mediei și independența editorială în UE, după ce anterior actul fusese aprobat de Parlamentul European.

Legea europeană privind libertatea mass-mediei (EMFA – European Media Freedom Act)  va stabili un cadru comun pentru serviciile mass-media pe piața internă a UE și va introduce măsuri menite să protejeze jurnaliștii și furnizorii de servicii mass-media de ingerințele politice, facilitându-le în același timp activitatea dincolo de frontierele interne ale UE.

Noile norme vor garanta dreptul cetățenilor de a avea acces la informații furnizate de o mass-media liberă și pluralistă și vor defini responsabilitatea statelor membre de a oferi condițiile și cadrul adecvate pentru protejarea acestui drept, potrivit unui comunicat de presă al Consiliului Uniunii Europene.

Parlamentul European a adoptat deja această lege pe 13 martie 2024.

Actul urmează să fie semnat și publicat în Jurnalul Oficial al UE și va intra în vigoare 20 de zile mai târziu.

Social Media:
Scroll to Top