Implementarea prevederilor Codului Audiovizualului prin prisma analizei conţinutului programelor de actualităţi ale IPNA Compania Teleradio-Moldova (noiembrie 2007)

Principalele concluzii ale experților APEL în urma monitorizării conținuturilor oferite publicului în programele de actualităţi „Radiomatinal” şi „Mesager”:

 • Radio, spre deosebire de televiziune, înregistrează o evoluţie vizibilă şi mai stabilă în tendinţa de a se ralia la standardele profesionale, dictate de Codul audiovizualului şi de normele deontologice pentru rogramele de actualităţi;
 • Numărul ştirilor şi subiectelor care oferă publicului informaţie prin optica preponderent oficială asupra evenimentelor, fie centrale, fie locale, rămîne în continuare semnificativ;
 • Materialele analitice şi de problemă au o prezenţă nesemnificativă în programele de actualităţi
 • radio/tv. Preponderenţa artificială a materialelor „pozitiviste” este la fel de nocivă pentru public ca şi preponderenţa artificială a materialelor „negativiste”;
 • Parte dintre angajaţii serviciilor radio/tv de ştiri şi actualităţi, şi în primul rînd, majoritatea corespondenţilor zonali, au necesitatea instruirii în materie de standarde în jurnalismul de informare;
 • Calitatea emisiunilor de actualităţi ar creşte semnificativ dacă responsabilii (editorii) de ediţii ar respinge:
 1. ştirile adjectivate;
 2. ştirile şi subiectele cu caracter conflictual bazate pe o singură sursă de informare;
 3. subiectele în care autorul dă aprecieri în locul interlocutorilor şi trage concluzii în locul publicului;
 4. subiectele în care protagonist este doar responsabilul de domeniul la care se referă subiectul;
 5. subiectele în care protagonistul citeşte răspunsurile la întrebările corespondentului;
 6. subiectele care iau forma de rapoarte optimiste ale oficialităţilor sau ale corespondentului;
 • Situaţia s-ar schimba mult în bine, dacă CO ar face din evaluarea sistematică a calităţii emisiei o prioritate a activităţii sale.

Studiul a fost realizat în cadrul Proiectului „Monitorizarea implementării prevederilor Codului Audiovizualului”.

Social Media:
Scroll to Top