ONG-urile de media cer anularea hotărârii Adunării Populare a Găgăuziei care încalcă dreptul constituțional la libera exprimare

Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media își exprimă îngrijorarea în legătură cu încercările Adunării Populare a Găgăuziei de a submina libertatea de exprimare a mass-mediei și solicită intervenția neîntârziată a oficiului teritorial al Cancelariei de Stat pentru anularea actului normativ emis în acest sens.

La data de 26 mai 2022, Adunarea Populară a unității teritoriale autonome Găgăuzia (UTAG) a emis o hotărâre prin care a instituit interdicția ca mass-media să documenteze și să răspândească pe teritoriul UTAG materiale ce vizează reflectarea și „propaganda” relațiilor netradiționale (Pct. 3 al hotărârii: «Запретить Средствам Массовой Информации производство и распространение на территории АТО Гагаузия материалов по вопросам освещения и пропаганды нетрадиционных отношений»)[1].

Subliniem că, potrivit legii, Găgăuzia este administrată în temeiul Constituției Republicii Moldova, a altor legi ale statului și a „actelor normative ale Adunării Populare a Găgăuziei, care nu vin în contradicție cu Constituția și legislația Republicii Moldova”.

Aducem la cunoștința membrilor Adunării Populare a UTAG că art. 32 al Constituției Republicii Moldova garantează oricărui cetățean libertatea gândirii, a opiniei, precum și libertatea exprimării în public prin orice mijloc posibil. Articolul 111 al Legii Supreme prevede că pe teritoriul UTAG sunt garantate toate drepturile și libertățile prevăzute de Constituția şi legislația Republicii Moldova. Totodată, potrivit prevederilor Legii cu privire la libertatea de exprimare, statul garantează libertatea de exprimare a mass-mediei și nimeni nu poate interzice sau împiedica presa să răspândească informații decât în condițiile legii[2].

Interdicțiile legiferate de către Adunarea Populară a Găgăuziei constituie un abuz în raport cu libertatea presei și contravin prevederilor Constituției Republicii Moldova și ale altor legi ale statului.

Cerem oficiului teritorial al Cancelariei de Stat să exercite controlul de legalitate asupra actului normativ al Adunării Populare a Găgăuziei și să sesizeze direct instanța de contencios administrativ în vederea anulării acestuia.

Cerem Adunării Populare a Găgăuziei să-și anuleze hotărârea vădit ilegală și să se renunțe pe viitor la inițiativele legislative care restrâng, în mod ilegal, drepturile și libertățile jurnaliștilor.

Centrul pentru Jurnalism Independent
Asociația Media Guard
Asociația Presei Electronice
Asociația Presei Independente
Centrul „Acces-Info”
Comitetul pentru Libertatea Presei
RISE Moldova

[1] Întru fundamentarea juridică a acestei hotărâri, Adunarea Populară a invocat prevederile Regulamentului Găgăuziei, care stabilește drept competență a autorității „participarea la promovarea politicii interne și externe a Republicii Moldova în problemele care privesc interesele Găgăuziei”.

[2] Restrângerea libertății de exprimare poate avea loc doar în temeiul unei legi organice și doar în condițiile satisfacerii „triplului test”, instituit în jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului, dar și în legislația națională („Restrângerea poate fi admisă (1) doar pentru protejarea unui interes legitim ocrotit de lege şi (2) doar în cazul în care restrângerea este proporțională cu situația care a determinat-o, (3) respectându-se echilibrul just dintre interesul protejat şi libertatea de exprimare, precum şi libertatea publicului de a fi informat”).

Social Media:
Scroll to Top