Propuneri asupra proiectului Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

Asociația Presei Electronice (APEL) prezintă, în cadrul consultărilor publice, propuneri asupra proiectului Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova. Propunerile sunt formulate în urma analizei conținutului documentului. Analiza a urmărit, în principal, două obiective: să stabilească gradul de utilitate al Regulamentului și măsura în care corespunde rigorilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Social Media:
Scroll to Top