Raport APEL de monitorizare: Activitatea CA în alegerile locale din 2023, conformă cu cerințele noii legislații electorale

Activitatea Consiliului Audiovizualului  (CA) în alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023 a fost conformă cu cerințele noii legislații electorale, potrivit unui raport de monitorizare elaborat de către Asociația Presei Electronice (APEL) în cadrul proiectului „Dezvoltarea strategică și consolidarea cadrului legal și de reglementare pentru mass-media independentă din Moldova”, implementat cu sprijinul International Media Support (IMS).

În raport este subliniat faptul că activitatea CA este de remarcat, pentru că în premieră au fost elaborate și prezentate public rapoarte săptămânale de monitorizare a reflectării alegerilor de către toate posturile de televiziune și de radiodifuziune sonoră cărora li-au fost aprobate Declarațiile politicii editoriale de reflectare a alegerilor.

CA s-a întrunit în ședințe publice ori de câte ori a fost necesar, așa cum este și firesc să acționeze în perioade electorale. În același rând, s-a lăsat simțită influența unor factori destabilizatori în activitatea CA, influență generată, în principal, de calitatea îndoielnică a unor Declarații aprobate, totuși, și de o înțelegere neuniformă și insuficientă a noii legislații electorale.

Cea mai mare parte a rapoartelor pe marginea subiectelor electorale din ordinea de zi prezentate în ședințele CA au conținut date, analize, informații suficiente și pertinente pentru a le putea dezbate și a aproba decizii predictibile și conforme cerințelor legale. Totuși, în unele rapoarte a fost atestată fie informație irelevantă ori confuză, fie informație neîndestulătoare pentru a elucida subiectul raportului, pentru a facilita deliberările și pentru a contura natura deciziilor. Calitatea conținutului unor rapoarte a fost prejudiciată, în mare, de cunoașterea insuficientă a legislației audiovizuale și electorale și de utilizarea unei metodologii de monitorizate neajustate exact la obținerea rezultatelor cu adevărat relevante. În plus, s-a făcut simțită lipsa unei înțelegeri și a unei abordări uniforme a normelor legale ce vizează alegerile și mass-media.

În perioada 1 august – 1 decembrie 2023 au fost monitorizate 19 ședințe ale CA, agenda cărora a inclus 31 de subiecte cu caracter electoral. Mai multe detalii în raport.

Social Media:
Scroll to Top