Monitorizarea implementării prevederilor Codului Audiovizualului

Proiectul „Monitorizarea implementării prevederilor Codului Audiovizualului” a fost lansat la 1 ianuarie 2007 şi constituie o reacţie a societăţii civile la modificarea esenţială a cadrului legislativ din domeniu.

Monitorizarea a fost dictată atât de menirea instituţională a sectorului asociativ, în ansamblu, cît şi de abaterile esenţiale de la principiile democratice şi recomandările europene în procesul de elaborare şi adoptare a noului Cod al audiovizualului, în particular.

Abaterile respective au fost constatate în repetate rânduri de majoritatea actorilor, interni şi externi, interesaţi de dezvoltarea audiovizualului din Republica Moldova în calitate de element indispensabil şi promotor
al valorilor democratice şi al integrării europene a societăţii moldoveneşti.

În realizarea proiectului au fost implicate 11 organizaţii neguvernamentate din domeniul mass-media şi al drepturilor omului, reprezentanţi ai mediului universitar, jurişti şi profesionişti din sectorul audiovizual, care, sub egida APEL, şi-au propus să instituie un mecanism de control public asupra modului în care este aplicată noua legislaţie audiovizuală din Republica Moldova.

Social Media:
Scroll to Top