Studiu de caz: Caietul de sarcini al TRM – acord între societate și serviciul public

Experții APEL au monitorizat etapele de pregătiri privind aprobarea de către Compania Teleradio-Moldova a Caietului de sarcini al radiodifuzorului public național pentru anul 2008.

Studiul de caz denotă încă multiple probleme în funcţionarea CO al TRM, şi anume: cunoaşterea insuficientă a legislaţiei, lipsa voinţei comune de a se conforma prevederilor legislaţiei, lipsa unei strategii clare de îmbunătăţire a situaţiei la Companie şi, drept consecinţă, ineficienţa CO în vederea realizării scopului său de bază şi anume: edificarea unui veritabil serviciu public de radio şi televiziune.

Studiul a fost realizat în cadrul Proiectului „Monitorizarea implementării prevederilor Codului Audiovizualului”.

Social Media:
Scroll to Top