Sumarul activităților

 • Proiectul „Dezvoltarea strategică și consolidarea cadrului legal și de reglementare pentru mass-media independentă din Rep. Moldova” (2023)
 • Elaborarea studiului „Asigurarea regimului juridic al proprietății, a transparenței proprietății și a finanțării în domeniul audiovizualului” (2022)
 • Elaborarea proiectului Regulamentului comunicărilor comerciale audiovizuale (2022)
 • Elaborarea proiectului Regulamentului conținuturilor audiovizuale (2022)
 • Proiectul „Dezvoltarea strategică și consolidarea cadrului legal și de reglementare pentru mass-media independentă din Rep. Moldova” (2021-2022)
 • Elaborarea proiectului Programului național pentru dezvoltarea mass-mediei pentru anii 2022-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia (2021-2022)
 • Elaborarea Comentariului explicativ la Codul serviciilor media audiovizuale (2021)
 • Elaborarea Ghidului furnizorilor de servicii media audiovizuale (2021)
 • Elaborarea studiului privind finanțarea mass-mediei din Rep. Moldova (2019-2020)
 • Proiectul „Informarea cetățenilor din circumscripțiile uninominale din mediul rural cu privire la sistemul mixt de vot prin intermediul posturilor TV și de radio regionale și locale” (2018-2019)
 • Elaborarea proiectului Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova în cadrul proiectului ”Codul audiovizualului: ajustări la standardele și practicile europene și internaționale” (2017-2018)
 • Studiul național „Securitatea informațională din perspectiva mediatică” (2016)
 • Elaborarea studiului „Pluralismul extern al mass-mediei din Republica Moldova” (2015-2016)
 • Elaborarea Metodologiei de evaluare a pluralismului mass-mediei din Republica Moldova (2015)
 • Elaborarea studiului „Pluralismul intern al mass-mediei din Republica Moldova: oportunitate și realitate” (2014)
 • Proiectul de monitorizare a reflectării campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2014 de către principalele posturi de televiziune din Rep. Moldova 2014 „Election Media Monitoring” (2014)
 • Proiectul „Producerea și difuzarea la posturile de televiziune regionale a unui ciclu de emisiuni tematice în cadrul campaniei de informare privind beneficiile Acordului de Asociere cu UE” (2014)
 • Proiectul ”Monitorizarea implementării noului sistem de salarizare la IPNA Compania Teleradio-Moldova ca element-cheie în asigurarea reformelor” (2013-2014)
 • Proiectul ”Monitorizarea gestionării reformelor inițiate la IPNA Compania Teleradio-Moldova” (2012-2013)
 • Proiectul „Monitorizarea programelor de știri și actualități ale IPNA Compania Teleradio-Moldova” (2011-2012)
 • Proiectul „Contribuții la edificarea serviciului public național de radio şi televiziune” (2011-2012)
 • Proiectul „Monitorizarea reflectării campaniei electorale pentru alegerile generale locale din 05 iunie 2011 de către IPNA Compania Teleradio-Moldova” (2011)
 • Elaborarea proiectului Codului Audiovizualului al Republicii Moldova, variantă nouă, însoțit de  Analize și comentarii din partea experților Uniunii Europene de Radioteleviziune, Consiliului Europei și OSCE (2010-2011)
 • Proiectul ”Monitorizarea reflectării de către IPNA Compania Teleradio-Moldova şi IPRA Compania Teleradio-Găgăuzia a evenimentelor de interes social major – referendumul constituțional, alegeri parlamentare/prezidențiale, alegerea bașcanului UTA Gagauz-Yeri – în perioadele pre-electorale, electorale şi post-electorale” (2010-2011)
 • Proiectul „Monitorizarea reflectării campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 de către radiodifuzorii publici” (2010)
 • Proiectul „Monitorizarea pluralismului politic în programele de știri şi actualități ale IPNA Compania Teleradio-Moldova şi IPRA Compania Teleradio-Găgăuzia” (2010)
 • Proiectul „Monitorizarea reflectării campaniei electorale pentru referendumul constituțional din 5 septembrie 2010 de către IPNA Compania Teleradio-Moldova şi IPRA Compania Teleradio-Găgăuzia” (2010)
 • Conferința națională „Îmbunătățirea cadrului juridic de reglementare a domeniului audiovizualului:  viziuni conceptuale” (2-3 martie 2010)
 • Proiectul „Monitorizarea aplicării în practică a prevederilor Codului Audiovizualului” cu privire la activitatea CCA, CO al IPNA Teleradio-Moldova și CO al IPRA Teleradio-Găgăuzia și activitatea administrațiilor radiodifuzorilor publici național și regional (2008 – 2009)
 • Dezbateri publice cu privire la experiența reflectării campaniei electorale de către posturile de televiziune din Republica Moldova „Lecții învățate, lecții de învățat” (iunie 2009)
 • Training la IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia” cu privire la responsabilitățile şi profesionalismul mass-media (martie 2009)
 • Seminar cu privire la independența şi funcțiile Consiliului de Observatori al Instituției Publice Regionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Găgăuzia” (martie 2009)
 • Proiectul „Monitorizarea prezenței actorilor politici/electorali la principalele canale de televiziune în perioada preelectorală, electorală şi postelectorală a alegerilor parlamentare din 2009” (2008 – 2009)
 • Seminar cu privire la independența şi funcțiile Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (noiembrie 2008)
 • Seminar cu privire la independența şi funcțiile autorităților de reglementare a domeniul audiovizualului (noiembrie 2008)
 • Seminarul „Standardele naționale şi europene de etică în audiovizual” (septembrie 2008)
 • Conferința „Audiovizualul public şi studiourile independente: valențe ale cooperării” (mai 2008)
 • Proiectul „Monitorizarea implementării prevederilor Codului audiovizualului” (2007 – 2009)
 • Elaborarea Codului de conduită al radiodifuzorilor (2007)
 • Seminarul „Mass-media şi alegerile” (aprilie 2007)
 • Seminarul „Reglementări şi autoreglementări în domeniul audiovizualului (decembrie 2006)
 • Seminarul „Serviciul public de radio şi de televiziune: a asigura independența editorială ți autonomia instituțională” (iunie 2006)
 • Seminarul „Evoluția audiovizualului național ți ajustarea cadrului juridic de reglementare în domeniu la standardele europene” (aprilie 2006)
 • Seminarul național „Echilibrul şi imparțialitatea în programele informative şi politice în cadrul serviciilor publice de radio şi de televiziune” (septembrie 2005)
 • Prezentarea în Parlament a 3 proiecte de lege, ajustate conform recomandărilor experților Consiliului Europei (mai 2005)
 • Elaborarea proiectului Legii cu privire la Instituția publică locală a audiovizualului în cadrul proiectului „Examinarea legislației naționale din domeniul radioteleviziunii” (2004 – 2005)
 • Editarea ghidului practic de inițiere a afacerii în radio (2004)
 • Proiectul „Organizarea şi prezentarea dezbaterilor televizate (2004 – 2005)
 • Elaborarea proiectului Concepției de reflectare a campaniei electorale de către instituțiile audiovizualului  (2004 – 2005);
 • Monitorizarea activității Companiei „Teleradio-Moldova” în procesul de transformare a companiei de stat în serviciu public (2004 – 2005)
 • Proiectul „Crearea şi coordonarea activității rețelei de producere, difuzare şi schimb de programe” în baza a 5 stații de radio comunitare (2003 – 2005)
 • Elaborarea şi promovarea în Parlamentul Rep. Moldova a 2 proiecte de lege: Legea cu privire la Instituția publică națională a audiovizualului şi Lega audiovizualului, ambele beneficiind de expertiza Consiliului Europei (2002)
 • Campanie de popularizare şi promovare a Recomandării Rec (2000)23 a Comitetului de Miniștri către Statele membre cu privire la independența şi funcțiile autorităților de reglementare a sectorului radiodifuziunii (2001)
 • Proiectul „Presa Electronică: reglementări internaționale” privind traducerea și editarea în variantă bilingvă (română – engleză) a volumului „Tratate ale Consiliului Europei”, a volumului „Legislația SUA” şi a 5 volume de „Recomandări ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei” (2000 – 2001)
 • Seminar cu privire la reglementarea audiovizualului public şi a celui comercial (mai 2000)
 • Conferința națională „Audiovizualul din Moldova la răscrucea mileniului” (octombrie 1999)
Scroll to Top