Un studiu privind pluralismul extern al mass-mediei din Rep. Moldova în 2016, lansat de APEL

Asociația Presei Electronice din Moldova a realizat, cu sprijinul Programului Mass-Media al Fundației Soros-Moldova, Studiul „Pluralismul extern al mass-mediei din Republica Moldova în anul 2015”.

Lucrarea prezintă date privind principalele amenințări  pentru pluralismul mediatic în patru domenii de risc:

  • Reglementări de bază;
  • Pluralismul proprietății și controlul asupra mass-mediei;
  • Pluralismul tipurilor și al genurilor de media;
  • Pluralismul geografic în mass-media.

Potrivit autorilor – experții media Ana Gonța, Ion Bunduchi și Vasile State – piața mediatică în unele sectoare arată o concentrare excesivă a proprietății și a audienței, ceea ce favorizează crearea unor poziții dominante în formarea opiniei publice și duce la uniformizarea conținutului media, punând astfel în pericol pluralismul și diversitatea în mass-media. Atât nivelul de concentrare a proprietății în televiziunea terestră, în cablu și IPTV, cât și nivelul de concentrare a audienței, prezintă mari riscuri pentru pluralismul mediatic extern.

În ceea ce privește pluralismul tipurilor și genurilor de media, cercetarea constată ” un nivel acceptabil de pluralism al tipurilor media”, dar și prezența dominantă a serviciilor de programe distractive și insuficiența celor educative.

Studiul constată că aproape 60 la sută din radiodifuzorii aflați sub jurisdicția R. Moldova sunt concentrați în capitală. ”În doar un sfert din unitățile administrativ-teritoriale se atestă o situație relativ bună în ceea ce privește suficiența instituțiilor mediatice regionale/locale raportată la populația regională/locală, în restul raioanelor, raportul fiind disproporționat, prezentând semnele unor amenințări de o gravitate medie sau înaltă din perspectiva pluralismului geografic”, susțin autorii cercetării. Aceștia atrag atenția asupra situației financiare critice a radiodifuzorilor regionali și locali, care constituie un pericol înalt pentru pluralismul geografic.

Social Media:

Leave a Comment

Scroll to Top