Despre APEL

Scurt istoric

Asociația Presei Electronice (APEL) este o organizație necomercială cu statut de asociație obștească, înregistrată la Ministerul Justiției la 30 iulie 1999.

Ideea înființării APEL a prins contur după o vizită de documentare a trei jurnaliști din Moldova la Asociația Radiodifuzorilor din Minnesota (Minnesota Broadcasters Association – MBA), SUA. Vizita a fost facilitată de Jim Wychor, un cunoscător desăvârșit al domeniului, președinte și CEO al MBA din 1989 până în 1997. Chiar și prima donație pentru APEL – două mii de dolari, a fost făcută, de asemenea, de Asociația Radiodifuzorilor din Minnesota.

Misiune și obiective

Asociația își propune ca scop să contribuie, prin toate mijloacele legale, la dezvoltarea și buna funcționare în Republica Moldova a domeniului audiovizualului, presei scrise, online media și a diverselor tipuri de new media, în baza practicilor democratice și cu respectarea standardelor profesionale.

Pentru a-şi atinge obiectivele, APEL desfășoară următoarele activități:
  • Elaborarea propunerilor și a recomandărilor de îmbunătățire a cadrului național juridic privind mass-media, în speță sectorul audiovizualul, în vederea ajustării acestuia la standardele europene și, în particular, la prevederile directivelor europene din domeniu;
  • Elaborarea de politici publice privind serviciile media audiovizuale care să țină cont de cele mai bune practici în domeniu și care să contribuie la o dezvoltarea armonioasă a acestora;
  • Organizarea dezbaterilor publice axate pe subiecte de interes public major vizând problemele existente în audiovizualul moldovenesc inclusiv cu invitarea experților străini și prin stabilirea de parteneriate cu organizațiile internaționale;
  • Monitorizarea serviciilor media audiovizuale prin prisma respectării prevederilor legale și a normelor deontologiei profesionale, a activității autorității de reglementare a sectorului audiovizualului prin prisma respectării legislației, a interesului public, a drepturilor și libertăților furnizorilor și distribuitorilor de conținuturi media;
  • Organizarea de seminare, conferințe, mese rotunde, întruniri, lecții etc., în vederea realizării scopurilor statutare cu atragerea specialiștilor calificați în domeniile prioritare de activitate ale Asociației;
  • Luarea de atitudine în cazurile de intimidare a jurnaliștilor și de manifestare față de aceștia a unui tratament inadecvat prin elaborarea de studii de caz, acordarea de asistență, difuzarea comunicatelor și a declarațiilor publice, precum și sensibilizarea autorităților responsabile asupra cazurilor reprobabile care pot interveni în evoluția instituțiilor audiovizuale.
  • Efectuarea de studii de piață, evaluări, analize, cercetări și sondaje de opinie, elaborarea de rapoarte, precum și acordarea, în conformitate cu cerințele legislației, a asistenței consultative de analiză, evaluare, monitorizare, în toate sectoarele domeniului audiovizualului;
  • Editarea și multiplicarea de cărți, prospecte, îndrumare, reviste, suplimente la ziare, pagini tematice, altor forme de producție poligrafică, în vederea realizării scopurilor statutare;
  • Elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea și monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local/național în scopul dezvoltării potențialului social-economic și uman al Republicii Moldova și în scopul atingerii obiectivelor Asociației.

Organele de conducere ale APEL

Organul suprem de conducere al APEL este Adunarea Generală a membrilor. Activitatea APEL este supravegheată de un Consiliu Director compus din 3 membri care se subordonează Adunării Generale.

Ion Bunduchi

președinte

Alexandru Dorogan

membru

Cornel Ciobanu

secretar

Activitatea curentă a APEL este asigurată de către directorul executiv (administrator). În prezent, director executiv al APEL este Vasile State.

Controlul asupra gestiunii APEL este asigurată de către un cenzor. În prezent, cenzorul APEL este Andrei Jovmir.

Membrii actualelor organe de conducere ale APEL au mandat până la 2 septembrie 2026.

Scroll to Top