Proiectul Planului național de dezvoltare a mass-mediei, în discuție în cadrul grupului de lucru consultativ de experți

Programul național de dezvoltare a mass-media pentru anii 2022-2025 și Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia au fost puse inițial în discuție la ședința grupului de lucru privind îmbunătățirea legislației în domeniul mass-media din data de 29 martie 2022.

Președinta Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a Parlamentului, Liliana Nicolaescu-Onofrei, precum și alți deputați membri ai comisiei au participat la ședință și și-au manifestat deschiderea pentru conlucrarea cu societatea civilă.

Documentul elaborat de experții APEL cuprinde trei direcții principale, menite să sprijine dezvoltarea sistemul mediatic național, pe dimensiunile legislativă, de gestionare a domeniului și pe cea a profesionalizării domeniului, care să răspundă necesităților mass-media, dar și provocărilor la care este expusă aceasta în noile condiții și realități.

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului ”Dezvoltarea strategică și consolidarea cadrului legal și de reglementare pentru mass-media independentă din Moldova” implementat de APEL cu sprijinul International Media Support (IMS).

Social Media:

Leave a Comment

Scroll to Top