Un nou proiect de Regulament privind conținuturile audiovizuale

Proiectul Regulamentului privind conținuturile audiovizuale (redacție nouă), elaborat de experții APEL, a fost prezentat în cadrul unor mese rotunde, în  data de 24 și 31 octombrie 2022 cu participarea membrilor CA și a reprezentanților furnizorilor de servicii media.

Regulamentul privind conținuturile audiovizuale reprezintă o completare și o concretizare a normelor obligatorii pentru furnizorii de servicii media audiovizuale liniare și neliniare, prevăzute de legislația națională audiovizuală și conexă și de bunele practici internaționale în domeniu.

Documentul a fost elaborat de către experții APEL Ion Bunduchi, Alexandru Dorogan și Vasile State, în cadrul Proiectului Consiliului Europei „Susținerea Pluralismului Media și a Libertății de Exprimare în Republica Moldova”.

Documentul poate fi citit aici.

Social Media:

Leave a Comment

Scroll to Top