Raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului pentru anul 2022, examinat în Comisia parlamentară de specialitate

Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a Parlamentului a dezbătut în ședință publică din data de 28 martie 2023 raportul de activitate pentru anul 2022 al Consiliul Audiovizualului (CA).
Potrivit raportului prezentat în fața membrilor Comisiei, de președinta CA Liliana Vițu-Eșanu, pe parcursul anului trecut, Consiliul a aplicat 447 de sancțiuni furnizorilor de servicii media și distribuitorilor pentru nerespectarea legislației care reglementează activitatea în domeniul audiovizualului. Este vorba despre 235 de amenzi în valoare  totală de 2 340 000 de lei și 212 de avertizări publice.
95 de sancțiuni au fost aplicate pentru încălcarea articolului 13 din Codul serviciilor media audiovizuale, care se referă la asigurarea informării corecte. Totodată, pe parcursul anului 2022, membrii CA au acordat o atenție deosebită felului în care sunt mediatizate subiectele despre agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei și despre criza de securitate din regiune. Membrii CA au constatat că unele posturi TV nu au asigurat informarea corectă, încălcând principiile bunei credințe, imparțialității, echilibrului de opinii și al separării faptelor de opinii. În consecință, au fost aplicate 55 de sancțiuni în sumă totală de 213 000 de lei.
CA a mai inițiat, din oficiu, controlul privind corectitudinea cu care au fost reflectate tema refugiaților sau decizia de interzicere a simbolurilor ce ilustrează și justifică agresiunea militară. A mai fost inițiată, din oficiu, o monitorizare referitoare la ținuta lingvistică în programele de știri și cele de dezbateri.
În anul 2023, CA își propune, în continuare, să pună accent pe respectarea prevederilor ce țin de programele audiovizuale locale, protejarea spațiului audiovizual național, asigurarea informării corecte, respectarea regimului juridic al proprietății, precum și pe reflectarea alegerilor locale din 2023.

Sursa: multimedia.parlament.md

Social Media:

Leave a Comment

Scroll to Top