Dezvoltarea strategică și consolidarea cadrului legal și de reglementare pentru mass-media independentă din Moldova (2023-2025)

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și consolidarea cadrului legal și de reglementare pentru mass-media independentă din Republica Moldova și monitorizarea implementării reglementărilor în vigoare, în special, de către Consiliul Audiovizualului (CA).

Proiectul urmărește implementarea următoarelor obiective:

 1. Asigurarea funcționalității Grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media;
 2. Îmbunătățirea legislației primare de reglementare a activității mass-media;
 3. Îmbunătățirea legislației secundare de reglementare a sectorului audiovizual. 

Obiectivul imediat al proiectului este de a contribui la modificarea legislației moldovenești în domeniul mass-media, în conformitate cu standardele de guvernare a mass-mediei și a internetului.

Proiectul presupune continuarea activității Grupului de lucru consultativ pentru îmbunătățirea legislației mass-media și a echipei de experți permanenți din cadrul Asociației Presei Electronice (APEL) în vederea furnizării de proiecte de amendamente și/sau de expertize la legislația primară, precum și la cea secundară elaborată de CA și monitorizarea activității CA cu scopul de a evalua modul în care reglementările în vigoare sunt aplicate în practică și de a formula recomandări corespunzătoare.

În cadrul proiectului vor fi implementate următoarele activități:

Actualizarea la necesitate a componenței Grupului de lucru de îmbunătățire a legislației mass-media;

 1. Elaborarea agendei și organizarea ședințelor Grupului de lucru;
 2. Sistematizarea propunerilor formulate în cadrul ședințelor Grupului și redactarea finală a amendamentelor;
 3. Furnizarea amendamentelor comisiei parlamentare de specialitate și altor organisme/autorități interesate;
 4. Expertizarea actelor normative ale CA;
 5. Furnizarea către CA a expertizelor actelor normative cu propuneri și recomandări;
 6. Elaborarea metodologiilor de monitorizare a activității CA în alegeri (locale 2023, prezidențiale 2024 și parlamentare 2025);
 7. Monitorizarea activității CA în perioadele prestabilite;
 8. Întocmirea rapoartelor de monitorizare și prezentarea acestora: cel din 2023 în cadrul unei întâlniri cu membrii CA la sediul instituției, iar cele din 2024 și 2025 – în cadrul unor mese rotunde.

Proiectul este implementat în perioada 01 octombrie 2023 – 31 august 2025 de către APEL cu susținerea International Media Support (IMS), în cadrul New Democracy Fund (NDF) lansat în 2021 de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei pentru a sprijini eforturile societății civile de consolidare a dezvoltării democratice în state din vecinătatea estică a UE – Azerbaijan, Belarus, Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina.

Social Media:
Scroll to Top