Proiectul „Monitorizarea implementării Codului Audiovizualului” | Comunicat de presă

Asociaţia Presei Electronice APEL lansează la 1 ianuarie 2007 proiectul „Monitorizarea implementării Codului Audiovizualului”. APEL urmăreşte prin acest proiect de monitorizare să instituie un mecanism de control public asupra modului în care este aplicată noua legislaţie audiovizuală din Republica Moldova.

         Obiectivele proiectului:

 • monitorizarea corespunderii cu legislaţia naţională şi recomandările Consiliului Europei (CE) a constituirii Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA), Consiliului de Observatori (CO) al Instituţiei publice naţionale a audiovizualului (IPNA) şi a organelor de administrare a IPNA;
 • monitorizarea activităţii CCA, CO al IPNA, administraţiei IPNA;
 • analiza selectivă a programelor IPNA (studii de caz);
 • analiza fenomenelor din domeniu şi evaluarea schimbărilor pe segmentul audiovizual în urma aplicării prevederilor noii legislaţii;
 • sensibilizarea opiniei publice asupra eventualelor abateri de la prevederile Codului audiovizualului şi recomandărilor CE;

         Domeniul de monitorizare:

Echipa de implementare a proiectului este constituită din reprezentanţi ai mediului universitar, ONG-urilor de media şi din domeniul drepturilor omului, jurişti şi profesionişti din sectorul audiovizual, etc. Experţii vor monitoriza modul de aplicare practică a prevederilor Codului Audiovizualului, inclusiv:

 • procesul de constituire şi activitatea autorităţilor formate în conformitate cu prevederile Codului audiovizualului (CCA, organele de supraveghere şi de administrare ale IPNA);
 • respectarea prevederilor legislative de către autorităţile formate în baza noii legislaţii precum şi de către instituţiile audiovizuale;

         Rezultatele scontate:

 • asigurarea procedurilor democratice, transparente, corespunzătoare legislaţiei naţionale şi recomandărilor CE, în constituirea CCA, CO IPNA şi a organelor de administrare a IPNA;
 • îmbunătăţirea condiţiilor de activitate a instituţiilor audiovizuale;
 • îmbunătăţirea conţinutului serviciului de programe al IPNA oferit publicului;
 • încetăţenirea în practica naţională a monitorizării aplicării legii ca formă eficientă de control public asupra instituţiilor publice;
 • sporirea gradului conştiinţei sociale prin sensibilizarea periodică a opiniei publice asupra problemelor depistate de echipa de monitorizare.

Rezultatele monitorizării, analiza indicilor calitativi şi cantitativi, orice altă informaţie despre modul în care este implementat proiectul, vor fi publicate pe site-ul Asociaţiei: www.apel.md. Primul studiu de caz din cadrul proiectului va viza reorganizarea instituţiilor audiovizuale publice din mun. Chişinău în conformitate cu prevederile Codului Audiovizualului.

APEL îşi anunţă disponibilitatea de a conlucra cu instituţiile audiovizuale şi autorităţile formate în conformitate cu prevederile noii legislaţii în scopul instituirii principiilor democratice  de funcţionare a audiovizualului din Republica Moldova.

Proiectul „Monitorizarea implementării Codului Audiovizualului” este realizat de APEL cu susţinerea fundaţiei Soros Moldova.

Social Media:
Scroll to Top