Implementarea prevederilor Codului Audiovizualului prin prisma analizei conţinutului programelor de actualităţi ale IPNA Compania Teleradio-Moldova (martie 2007)

Principalele concluzii ale experților APEL în urma monitorizării conținuturilor oferite publicului  în programele de actualităţi „Radiomatinal” şi „Mesager”:

  • Compania Teleradio-Moldova nu s-a conformat prevederilor legale în vigoare;
  • Bună parte dintre ziarişti dau dovadă deseori de loialitate faţă de putere;
  • Politica editorială nu este în concordanţă cu prevederile Codului Audiovizualului; Publicului i se oferă informaţie prin optica preponderent oficială asupra evenimentelor, ceea ce conferă instituţiei caracter de stat şi nicidecum public.

Studiul a fost realizat în cadrul Proiectului „Monitorizarea implementării prevederilor Codului Audiovizualului”.

Social Media:
Scroll to Top