Finalizarea studiului de caz: reorganizarea posturilor municipale de radio şi TV. Efecte şi consecinţe ale reorganizării în cazul Antena C

În prima etapă a studiului de caz echipa de implementare a proiectului a constatat că reorganizarea posturilor municipale de radio şi de televiziune s-a făcut cu mari abateri de la prevederile legislaţiei naţionale în vigoare. Experţii au mai constatat că în procesul de reorganizare nu s-a ţinut cont de interesul public, nu a fost consultată opinia comunităţii municipale, au fost ignorate drepturile colectivelor de muncă de la cele două posturi audiovizuale apreciate de publicul ascultător şi telespectator. După încheierea procedurii de privatizare situaţiile de la Antena C şi Euro-TV au evoluat în mod diferit.

La Euro-TV după cazurile de cenzură semnalate în public de membri ai colectivului au urmat ajustări editoriale din punct de vedere al conţinutului unor programe, între care şi renunţarea la caracterul interactiv al unor emisiuni (În serviciul comunităţii). Angajaţii în linii mari au fost menţinuţi şi doar o parte nesemnificată a fost forţată sau nevoită să părăsească instituţia audiovizuală.  La Antena C situaţia a degradat şi a avut efecte negative atât pentru membrii echipei de creaţie (disponibilizare în masă) cât şi mai ales pentru calitatea serviciilor de programe fiind astfel prejudiciate drepturile publicului ascultător.

Din aceste considerente prezentul studiu de caz se referă în particular la analiza comparativă a serviciilor de programe prestate de către postul public municipal Antena C (până la privatizare) şi de către Antena C SRL  (post privat) în prezent.

Studiul a fost realizat în cadrul Proiectului „Monitorizarea implementării prevederilor Codului Audiovizualului”.

Social Media:
Scroll to Top