Implementarea prevederilor Codului Audiovizualului prin prisma analizei conţinutului programelor de actualităţi ale IPNA Compania Teleradio-Moldova (mai 2007)

Principalele concluzii ale experților APEL în urma monitorizării conținuturilor oferite publicului  în programele de actualităţi „Radiomatinal” şi „Mesager”:

  • IPNA Compania Teleradio-Moldova se conformează prea lent prevederilor legale în vigoare şi normelor deontologice;
  • Ştirile, în mare parte, nu sunt scrise ori redactate în conformitate cu rigorile universal acceptate;
  • Unii ziarişti dau dovadă de servilism;
  • Politica editorială nu este în concordanţă cu prevederile Codului Audiovizualului;
  • Publicului i se oferă informaţie prin optica preponderent oficială asupra evenimentelor, ceea ce nu-i poate conferă instituţiei caracter public;
  • Materialele critice, de problemă, sau de investigaţii lipsesc;
  • Deşi plătitor este publicul-contribuabil, IPNA reflectă cu preponderenţă activitatea organelor de stat. Aceasta echivalează cu o favorizare a partidului de guvernămînt, cu o neglijare a interesului public şi cu o încălcare a prevederilor Codului Audiovizualului;
  • Reacţia CO la monitorizări lipseşte, iar cea a administraţiei IPNA este bolnăvicioasă. O asemenea reacţie nicidecum nu contribuie la îmbunătăţirea stării de lucruri;

Studiul a fost realizat în cadrul Proiectului „Monitorizarea implementării prevederilor Codului Audiovizualului”.

Social Media:
Scroll to Top