Studiu de caz: Transparența CCA

Pe parcursul anului 2007, CCA nu a reuşit să-şi îndeplinească una din misiunile sale privind transparenţa şi responsabilitatea pe care o are, conform legii, în faţa publicului, în parte datorită imperfecţiunii Codului audiovizualului, care nu stipulează prevederi exacte în ceea ce priveşte executarea acestor obligaţii.

CCA era în drept şi obligat să stabilească mecanismul privind exercitarea acestei misiuni de: elaborare, adoptare şi prezentare a rapoartelor sale trimestriale. Dar, autoritatea publică de reglementare în domeniul audiovizualului nu şi-a pus în valoare drepturile şi nu şi-a onorat obligaţiile ce-i reveneau faţă de public de a asigura transparenţa activităţii proprii, prin rapoartele trimestriale de activitate.

Studiul a fost realizat în cadrul Proiectului „Monitorizarea implementării prevederilor Codului Audiovizualului”.

Social Media:
Scroll to Top