Dezvoltarea strategică și consolidarea cadrului legal și de reglementare pentru mass-media independentă din Moldova (2023)

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și consolidarea cadrului legal și de reglementare pentru mass-media independentă din Republica Moldova.
Obiectivul imediat al proiectului este de a contribui la modificarea legislației moldovenești în domeniul mass-media, în conformitate cu standardele de guvernare a mass-mediei și a internetului.
Proiectul presupune continuarea activității Grupului de lucru consultativ pentru îmbunătățirea legislației mass-media și a echipei de experți permanenți din cadrul Asociației Presei Electronice în vederea furnizării de proiecte de amendamente și/sau de expertize la legislația primară și cea secundară.

Proiectul urmărește implementarea următoarelor obiective:
A. Asigurarea funcționalității Grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media;
B. Îmbunătățirea legislației primare de reglementare a activității mass-media;
C. Îmbunătățirea legislației secundare de reglementare a sectorului audiovizual.

În cadrul proiectului vor fi implementate următoarele activități:
1. Actualizarea componenței Grupului de lucru de îmbunătățire a legislației mass-media;
2. Elaborarea agendei și organizarea ședințelor Grupului de lucru;
3. Sistematizarea propunerilor formulate în ședințele Grupului de lucru și redactarea finală a amendamentelor;
4. Furnizarea amendamentelor comisiei parlamentare de specialitate;
5. Continuarea cooperării cu CA în vederea identificării actelor normative care necesită a fi revizuite;
6. Expertizarea actelor normative ale CA;
7. Furnizarea către CA a expertizelor actelor normative cu propuneri și recomandări;
8. Elaborarea și prezentarea raportului final narativ și financiar de implementare a proiectului.

Proiectul este implementat de APEL cu susținerea International Media Support (IMS).

Social Media:

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top