Dezvoltarea strategică și consolidarea cadrului legal și de reglementare pentru mass-media independentă din Moldova (2021-2022)

Obiectivul general al proiectului a vizat dezvoltarea și consolidarea cadrului legal și de reglementare pentru mass-media independentă din Republica Moldova. Obiectivul imediat al proiectului a fost de a contribui la modificarea legislației moldovenești în domeniul mass-media, în conformitate cu standardele de guvernare a mass-mediei și a internetului.

Expertiza și elaborarea modificărilor la proiect au urmărit scopul de îmbunătățire a legislației naționale în domeniul mass-media în beneficiul comisiei parlamentare de specialitate, precum și a legislației secundare a Consiliului Audiovizualului (CA) și a Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare (CSD) de la Teleradio-Moldova ( TRM).

În perioada de implementare a proiectului au fost acoperite următoarele activități:

  • Reunirea și actualizarea componenței grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media;
  • Elaborarea în cadrul grupului de lucru a proiectelor de amendamente la legislația mass-media și furnizarea acestora Comisiei parlamentare de specialitate;
  • Elaborarea avizelor consultative, propunerilor și recomandărilor privind proiectele de modificare a legislației mass-media, elaborate în afara grupului de lucru și furnizarea acestora Comisiei parlamentare de specialitate;
  • Monitorizarea/expertiza legislației secundare a Consiliului Audiovizualului;
  • Monitorizarea/expertiza legislației secundare a Consiliului de Supraveghere si Dezvoltare al TRM;
  • Monitorizarea conținutului oferit publicului de către cele mai influente televiziuni.

Grupul de lucru de experți pentru îmbunătățirea legislației media a fost creat prin dispoziția președintelui Comisiei parlamentare de specialitate din 14 martie 2022. Acest grup include experți din 5 ONG-uri media: APEL, API, CJI, Freedom House și Internews.

Proiectul a fost implementat în perioada 01 decembrie 2021 – 31 decembrie 2022 de către APEL cu susținerea International Media Support (IMS).

Social Media:
Scroll to Top